Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Transition
Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Efekt koalicija
Građani za Europu
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Učlanite se!
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Najveći zagađivači u Bosni i Hercegovini: željezara ArcelorMittal i termoelektrane Elektroprivrede BiH (27.4.2016)
Građani će napokon saznati ko zagađuje zrak u Bosni i Hercegovini (25.4.2016)
Prezentacija solarnih sistema za toplu vodu (22.4.2016)
Poziv na okrugli sto o energiji sunca (13.4.2016)
Poziv na godišnju skupštinu (21.3.2016)
Međunarodni izvještaj otkrio da je teška industrija u Zenici i Tuzli ozbiljno zagadila prehrambene artikle (29.2.2016)
Javni uvid u Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal (26.2.2016)
Američka ambasada u BiH odala priznanje radu Eko foruma (25.2.2016)
Podrška američke ambasade u BiH (29.1.2016)
Hidroelektrana Janjići - poziv na javnu raspravu u petak, 15.1.2016 u 10 sati (7.1.2016)
Okrugli sto o okolinskoj dozvoli za čeličanu (22.12.2015)
Istekle i preostale 3 okolinske dozvole, a zbog penzionisanja državnog službenika nema ko pripremiti nove (27.11.2015)
Četvrtak, 19.11.2015 - dan otvorenih vrata Aarhus centra Zenica (17.10.2015)
Javna tribina u Tetovu i Donjoj Gračanici: zbog zagađenja polihloriranim bifenilima (PCB), domaća jaja opasna za upotrebu! (13.10.2015)
Eko forum i Američka ambasada zajedno za ekologiju i protiv korupcije (26.10.2015)
ArcelorMittal Zenica nastavlja trovanje građana bez važećih okolišnih dozvola (16.10.2015)
Demokratija zaštite okoliša u BiH: posustajućim hodom (16.9.2015)
Krivične prijave zbog zagađenja protiv kompanije ArcellorMittal i lokalnih zvaničnika (15.9.2015)
Okrugli sto, prezentacije, konferencija,... (8.9.2015)
Tajna rasprava o dozvoli za čeličanu (31.8.2015)
Naš dokumentarni film na programu Jahorina film festivala (27.8.2015)
Obnova okolinske dozvole za pogon čeličana (29.5.2015)
Poziv na godišnju skupštinu (27.4.2015)
Šta se dešava na koksari? (20.4.2015)
Projekcija i razgovor sa akterima dokumentarnog filma (13.4.2015)
Poziv na javnu tribinu (10.4.2015)
Benzen u zeničkom zraku (28.3.2015)
Javni uvid u Zahtjeve za obnovu okolišnih dozvola za Departmente BOF i EAF (čeličana) kompanije ArcelorMittal Zenica - samo uz prethodnu najavu! (6.3.2015)
Ekološke organizacije o stanju životne sredine u Bosni i Hercegovini (5.3.2015)
Podrška nevladinih organizacija (19.12.2014)
Protestni skup u nedjelju - bez cigareta (17.12.2014)
Šta mislite, da ih tužimo? (5.12.2014)
Podsjećamo na rok važenja okolinskih dozvola (30.11.2014)
 

Najveći zagađivači u Bosni i Hercegovini: željezara ArcelorMittal i termoelektrane Elektroprivrede BiH 27.4.2016

ZENICA/BANJA LUKA/PRAG – Danas su nevladine organizacije objavile top liste deset najvećih zagađivača u Bosni i Hercegovini. Po njima, životnu sredinu su u posljednjih nekoliko godina najviše zagađivali željezara ArcelorMittal u Zenici, termoelektrane na ugalj Elektroprivrede BiH i cementara Kakanj njemačke korporacije HeidelbergCement. Baza podataka svih industrijskih postrojenja koja su prekoračila granične vrijednosti zagađenja koje važe u EU (1) sada je dostupna na web stranici www.eko.ba. Prikazane informacije potiču iz zvaničnih izvora oba entiteta u BiH (2).

Top ten

 

"Baza podataka je zasnovana na zvaničnim podacima koje su industrijski pogoni dostavili nadležnim organima vlasti. Za tačnost podataka odgovorni su operateri industrijskih postrojenja. U skladu sa zakonskim obavezama naše države prema građanima, ali i prema Evropskoj uniji, podaci su davno trebali biti objavljeni na internetu. Veliko je pitanje zašto nadležni organi vlasti to još nisu uradili. Umjesto daljih pregovora s njima, odlučili smo da nešto poduzmemo i da objavimo nama dostupne podatke u razumljivom i transparentnom obliku", kaže Samir Lemeš, predsjednik Eko foruma Zenica.

 

Građani sada mogu pronaći na internetu podatke za period od 2011. do 2013. godine. Noviji podaci će biti dostupni čim od entitetskih organa vlasti uspijemo dobiti i analizirati te podatke. Radi bolje preglednosti, odlučili smo objaviti samo podatke iz fabrika koje su prekoračile granične vrijednosti zagađenja koja važe u EU," kaže Viktor Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu iz Banjaluke.

 

Nevladina organizacija Arnika iz Češke je učestvovala u kreiranju online baze podataka, kao i u sastavljanju top liste deset najvećih zagađivača u Bosni i Hercegovini. U Češkoj, Ministarstvo za zaštitu životne sredine redovno objavljuje takve podatke od 2005. godine.

 

"Loše uređene podatke smo razvrstali u grupe hemikalija u skladu s njihovim negativnim efektima. Tako se u našoj bazi podataka mogu pronaći sažeti pregledi kancerogenih materija, hemikalija koje utječu na reprodukciju, i još sedam drugih grupa. Interaktivnu kartu mogu koristiti svi koji žele pronaći podatke relevantne za svoj ​​grad ili regiju", objašnjava Milan Havel iz češke organizacije Arnika, stručnjak za toksične materije i otpad.

Vrijednosti iz posmatranog vremenskog perioda, koje su iznad graničnih vrijednosti zagađenja koji važe u EU, odnose se samo na 32 postrojenja u Bosni i Hercegovini i pokrivaju samo 14 materija (3). Zanimljivo je da se nijedno od ovih industrijskih postrojenja sa prekomjernim zagađenjem ne nalazi na području Republike Srpske. Radi poređenja, u Češkoj je 2013. godine 1.657 postrojenja prijavilo emisije, a njihovi izvještaji su obuhvatili ispuštanja 35 zagađujućih materija u zrak, 32 u vodu, 14 u zemljište, prenos 32 zagađujuće materije u otpadne vode, te 25 u otpad. To ne znači da je situacija u Bosni i Hercegovini bolja nego u Češkoj, nego da su bosanski podaci nepotpuni. Poznato je da mnoge fabrike uopšte ne prijavljuju opasne materije koje ispuštaju u životnu sredinu, jer još uvijek ne radi cijeli sistem integrisanog sprečavanja zagađenja. U Češkoj, sve fabrike prijavljuju emisije u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti. Prijavljuje se i prenos tih materija u otpad. Pored izvještavanja koja su obavezna u cijeloj EU, češke fabrike prijavljuju još i emisije stirena i formaldehida (4).


 1. Baza podataka najvećih zagađivača u Bosni i Hercegovini uzima u obzir granične vrijednosti u skladu sa Aneksom II Uredbe br 166/2006 Evropskog parlamenta i Vijeća: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:033:0001:0017:EN:PDF
 2. Nadležni organi su Ministarstvo okoliša i turizma (u Federaciji Bosne i Hercegovine) i Hidrometeorološki zavod (u Republici Srpskoj). Bosna i Hercegovina nažalost nema jedinstveni sistem za izvještavanje o emisijama zagađujućih materija - svaki entitet ima svoj vlastiti ​​sistem.
 3. Registar zagađenja Bosne i Hercegovine obuhvata emisije sljedećih materija: arsen, kadmij, olovo, živa, benzen, policiklički aromatski ugljikovodici (PAH),  hidrohlorofluorougljika (HCFC - samo 1 vrsta - HCl), oksidi sumpora (SO2/SOx), azotni oksidi (NO2/NOx), ugljen monoksid (CO), metan, ugljen dioksid (CO2), i čestice prašine manje od deset mikrometara (PM10).
 4. Podaci za Češku su javno dostupni na: www.irz.cz

Građani će napokon saznati ko zagađuje zrak u Bosni i Hercegovini 25.4.2016

ZENICA / BANJA LUKA / PRAG - Još 2003. godine, Bosna i Hercegovina se na međunarodnom nivou obavezala da će informisati građane koje opasne hemikalije i u kojim količinama emituje ​​industrija (1). Međutim, ti podaci do danas nisu dostupni javnosti. NVO ne vide razlog za takav stav i stoga su odlučili da sami objave te podatke. Baza podataka najvećih zagađivača će biti dostupna 27. aprila.


PRTREvropska unija je potrošila 2 miliona eura da bi Bosna i Hercegovina objavila Integrisani registar zagađenja (2). Nije jasno u šta je potrošen toliki novac, jer čak i nakon sedam godina građani ne mogu pristupiti tim podacima. Stoga smo odlučili da sami objavimo te  podatke, složni su Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica i Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.


Podatke su obradili stručnjaci NVO Arnika iz Češke Republike. U Češkoj, podaci o opasnim hemikalijama koje emituje industrija su dostupni već 12 godina, što je omogućilo organizaciji Arnika da svake godine rangira najveće zagađivače. To onda mogu koristiti mediji, građani, ali i općinski političari.


Objavljivanje neke informacije nekad može biti opasno za javnost, ali sasvim suprotno vrijedi za podatke o zagađenju okoliša. Teško je povjerovati, da su ministarstva godinama prikupljala takve podatke da bih sakrili od očiju javnosti, kaže Martin Skalský iz organizacije Arnika.


U Evropskoj uniji, Integrisani registar zagađenja je koristan svima. I građani Bosne i Hercegovine imaju pravo znati nivo zagađenja i vidjeti koje kompanije tome najviše doprinose, dodaje Skalský.


Građani će moći pregledati informacije u bazi podataka o zagađenju Bosne i Hercegovine, u kojoj se koriste zvanični podaci koje je industrija dostavljala vladinim agencijama, na web stranici www.eko.ba od 27. aprila.

 

PRTR


(1) Kyevski Protokol o registru ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (PRTR)
(2) PRTR Tajna od milion eura: Objavljeno u knjizi “Demokratija zaštite okoliša: posustajućim hodom - Alternativni izvještaj o implementaciji Aarhuške konvencije u Bosni i Hercegovini (2015), str. 42

 


Prezentacija solarnih sistema za toplu vodu 22.4.2016

Solarni paneliCentar za ekologiju i energiju iz Tuzle, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i u saradnji sa Udruženjem „Eko Forum“ iz Zenice je organizirao Okrugli sto pod nazivom: „Korištenjem energije sunca do pozitivnih klimatskih promjena“ i javnu promociju dva solarna modela. Na Okruglom stolu je prezentiran dokument „Solarni sistemi za toplu vodu“. Učesnici su informirani o planiranju, konstruisanju instaliranju i održavanju solarnih sistema za zagrijavanje vode i prostora, a preporučene su im i najoptimalnije tehnologije.

Zainteresiranost Zeničana za ovu temu je bila velika. Na Okruglom stolu je prisustvovalo oko 100 predstavnika kantonalne i općinske vlasti, predstavnika obrazovnih ustanova, OCD, građana,učenika i medija. Nakon okruglog stola učesnici su diskusiju nastavili kraj izloženih solarnih modela. Međusobno su razmjenjivali iskustva o praktičnom značaju primjene solarnih sistema za korisnike u javnim ustanovama, domaćinstvima i pozitivnim efektima na okoliš.

Nakon prezentacije i diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Kada se uzme u obzir zagađenje zraka u Zenici i problem sa zagrijavnjem prostora, solarna energija predstavlja veliki potencijal i mogla bi biti jedno od rješenja - ali za njeno masovnije korištenje neophodno je aktivnije uključenje i podrška svih nivoa vlasti.
 2. Unutar postojećih školskih programa u tehničkim školama postoji prostor za integriranje ove teme - ali je neophodno aktivnije djelovanje menadžmenta, profesora, nadležnog ministarstva i drugih institucija.
 3. Neophodno je raditi na promociji solane nergije, prednostima i jednostavnosti njenog korištenja.
 4. Građani se trebaju uvezati, definirati svoje zahtjeve prema nadležnim institucijama i zahtjevati njihovo ispunjenje. Npr. važno bi bilo da se krene u projekte na velikim objektima kao što je Arena, bolnica, obdanište itd.

Solarni paneli


Poziv na okrugli sto o energiji sunca 13.4.2016

Centar za ekologiju i energiju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i u saradnji sa Udruženjem „EKO FORUM“ iz Zenice poziva Vas na Okrugli sto pod nazivom:

 

Korištenjem energije Sunca
do pozitivnih klimatskih promjena
srijeda, 20.04.2016. od 12:00 do 14:00 sati, Hotel Dubrovnik, Školska 10, Zenica

Sve izraženija zagađenja okoliša, intenzivne promjene klime, rast cijena fosilnih goriva, su razlozi da se okrenemo ka korištenju obnovljivih izvora energije i racionalnom korištenju energije kroz primjenu mjera energetske efikasnosti. Jedan od najvećih izvora obnovljive energije je Sunce. Direktno pretvaranje sunčeve energije u druge oblike, naročito u električnu i toplotnu energiju, vrši se relativno lako i jednostavno, znatno lakše nego pretvaranje bilo kog drugog oblika energije. Ako znamo da se 60 do 80 % energije troši za zagrijavanje prostora i sanitarne vode, korištenjem solarne energije za ove potrebe mogu se značajno smanjiti potrošnja konvencionalne energije i ostvariti velike uštede u novcu.

Na okruglom stolu će biti prezentirana Brošura „Solarni sistemi za toplu vodu“ koja sadrži informacije o planiranju, konstruisanju, instaliranju i održavanju solarnih sistema za zagrijavanje vode, kao i preporuke o korištenju solarne energije za zagrijavanje vode i prostora, sa preporučenim najoptimalnijim tehnologijama. Učesnicima okruglog stola će biti podijeljene Brošure „Solarni sistemi za toplu vodu
Javna promocija solarnih sistema: Uporedo sa održavanjem Okruglog stola u prizemlju Metalurg City Centra će biti izložena dva solarna modela. Stručno osoblje će posjetiteljima objasniti funkcioniranje solarnih sistema, njihove prednosti i način njihovog instaliranja. Posjetiteljima javne promocije će biti dijeljen letak, koji sadrži informacije o funkcionisanju solarnih sistema, njihove prednosti i način njihovog instaliranja.

 

AGENDA
11:30 - 12:00 Registracija učesnika i izjave za medije
12:00 - 12:10 Uvodna riječ realizatora projekta i predstavnika udruženja Eko Forum Zenica Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju Tuzla
Samir Lemeš, Eko Forum Zenica
12:10 - 12:20 Projekcija kratkog filma Film “Korištenje energije sunca“
12:20 - 12:50 Prezentacija Dokumenta Agić Sejfudin
12:50 - 13:15 Diskusija i zaključci svi
13:15 - 13:45 Kafe pauza, Obilazak solarnih modela i razgovor o funkcionisanju, prednostima i načinima njihovog instaliranja svi
11:00 – 14:00 Javna promocija solarnih sistema  

 

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na e-mail: amira.kunto@ekologija.ba ili tel: 035 249 -310; 061/ 894 776

Solarna energija


Poziv na godišnju skupštinu 21.3.2016

Poštovani članovi Eko foruma,

Godišnja (redovna) skupština udruženja Eko forum Zenica održat će se u četvrtak, 24.3.2015. godine, s početkom u 18:00 sati, u čitaonici Opće biblioteke Zenica (Školska ulica 6).


Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

2. Odluka o izmjeni Statuta Udruženja
3. Izvještaj o radu Udruženja za 2015. godinu sa finansijskim izvještajem

4. Plan rada za 2016. godinu
5. Razno

 

Skupština Udruženja je najviši organ upravljanja Udruženjem i čine je svi članovi Udruženja. Pozivamo sve članove da učestvuju u radu Skupštine i da tako doprinesu ostvarenju naših ciljeva.

Biblioteka

Međunarodni izvještaj otkrio da je teška industrija u Zenici i Tuzli ozbiljno zagadila prehrambene artikle 29.2.2016

PRAG/ZENICA/TUZLA – Stanovništvo industrijskih gradova u srednjoj Bosni trebalo bi biti posebno oprezno pri konzumaciji domaćih prehrambenih artikala. Kokošija jaja su ozbiljno zagađena zbog teške industrije i opasna su po ljudsko zdravlje, posebno za djecu (1). Željezara ArcelorMittal Zenica (2) i termoelektrana Tuzla (3) su vjerovatno dominantni izvori teških metala (4) i opasnih postojanih organskih polutanata (5).

Izvještaj“Naše istraživanje je otkrilo alarmantno visoke koncentracije postojanih organskih polutanata u domaćim kokošijim jajima u neposrednoj blizini industrijskih postrojenja u Zenici i Tuzli. Ove hemikalije se akumuliraju u ljudskom organizmu i vežu se za masnoće u ljudskom tijelu. Na taj način, kontaminacija prijeti u prvom redu djeci. Glavni izvor tog zagađenja su nesumnjivo željezara ArcelorMittal Zenica i termoelektrana Tuzla,” kaže dr. Jindrich Petrlik, jedan od autora novog izvještaja i ekspert za postojane organske polutante iz Češke nevladine organizacije Arnika.

Ova dugotrajna kontaminacija predstavlja prijetnju po zdravlje lokalnih zajednica. Taj problem može riješiti jedino država i njene institucije. Do tada, lokalno stanovništvo bi trebalo poslušati preporuke, koje mogu djelimično zaštititi njihovo zdravlje. “Ljudi bi trebali na minimum svesti potrošnju domaćih kokošijih jaja i radije držati kokoši u pokrivenim kokošinjcima. Ipak, pravo rješenje je u rukama državnih organa vlasti. Oni bi trebali nametnuti uslove za smanjenje zagađenja iz industrije,” nastavlja dr. Petrlik.

“ArcelorMittal Zenica već duže od godinu dana radi bez važećih okolinskih dozvola. Građani sada znaju koliko je opasan utjecaj zagađenja na prehrambene proizvode i na zdravlje. Naši organi vlasti su i dalje odgovorni za postepeno trovanje stanovništva,” izjavio je dr. Samir Lemeš, predsjednik Eko foruma Zenica.

"Novo istraživanje potvrdilo je direktnu vezu između masivnog spaljivanja uglja, nepostojanja efikasnog smanjenja emisija štetnih materija i zagađenja životne sredine. U takvim okolnostima, planiranje izgradnje novih kapaciteta termoelektrana na ugalj za potrebe izvoza električne energije možda i nije najbolja strategija za razvoj energetskog sektora u našoj zemlji ", prokomentarisao je Denis Žiško, koordinator kampanje za energiju Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Monitoring kvaliteta domaćih kokošijih jaja proveli su Češka nevladina organizacija Arnika i njeni partneri iz Zenice i Tuzle, u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Za potrebe istraživanja, izabrane su lokacije u neposrednoj blizini željezara i termoelektrana kako bi se utvrdilo da li ta industrija ima utjecaja na životnu sredinu i na ljudsko zdravlje. Studija je pokazala da kontaminacija većine uzoraka prekoračuje higijenske limite iz Evropske Unije, za koje se smatra da su dozvoljene granice sigurnosti. Istovremeno, industrijska postrojenja koja rade u područjima iz kojih su uzeti uzorci, predstavljaju glavne izvore zagađenja.


Kako bi građani Zenice i Tuzle trebali zaštititi svoje zdravlje?
 1. Izbjegavajte dnevno konzumirati više od 2 jaja domaćih kokošaka koje se uzgajaju u tom području (za djecu je ograničenje 1 jaje dnevno)
 2. Kokoške treba držati u kokošinjcu – u jajima se nakuplja kontaminacija iz zagađenog zemljišta ako kokoške borave napolju
 3. Zahtijevajte primjenu strožijih uslova kako bi se smanjio nivo zagađenja iz industrije u vašem gradu, od lokalnih zajednica, općina/gradova, i od Federalnog ministarstva okoliša i turizma

1) Izvještaj "Postojani organski polutanti u domaćim kokošijim jajima iz zemalja Zapadnog Balkana": http://english.arnika.org/e-shop/publications/persistent-organic-pollutants-in-free-range-chicken-eggs-from-western-balkan-countries

2) Više o zagađenju iz kompanije ArcelorMittal u Zenici: http://eko.ba/42-arcelor-mittal-steelworks

3) Više o termoelektranama i prljavoj energiji: http://eko.ba/50-thermal-power-plants-and-dirty-energy

4) Spaljivanje uglja ispušta živu u zrak ili nakon spaljivanja leteći pepeo, koji kiša spira u rijeke. Živa se nakuplja u ljudskim  bubrezima i jetri. Poznata je po štetnom dejstvu na ljudski embrion i na reproduktivne funkcije. Klasifikovana je kao mogući uzročnik raka kod ljudi.

5) Polihlorinirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/F) i polihlorirani bifenili (PCBs) nastaju nenamjerno, kao rezultat nepotpunog sagorijevanja i ispuštaju se iz termalnih procesa (spaljivanje uglja) koji uključuju organske spojeve i hlor. Otrovni su u veoma niskim koncentracijama, postojani su i ne razgrađuju se, dovode do bioakumulacije u hranidbenom lancu, i mogu se prenositi na velike udaljenosti. Povezani su sa mnogim neželjenim posljedicama po zdravlje uključujući kancerogena svojstva.



Javni uvid u Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal 26.2.2016

Operator "ArcelorMittal" Zenica dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje integralne okolinske dozvole za sve pogone i postrojenja na lokaciji Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17 u Zenici.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je podnosilac zahtjeva je operator.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje integralne okolinske dozvole i Plan upravljanja otpadom su prezentirani na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja, primjedbi i sugestija. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici M.Marulića br 2, prvi sprat – soba 110.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na zahtjev za obnovu okolinske dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva (od 23.2.2016 do 9.3.2016. godine).


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M.Marulića br 2.
71 000 Sarajevo


Zahtjev za obnovu okolinske dozvole >>

Plan upravljanja otpadom >>

Zahtjev za izdavanje dozvole

Američka ambasada u BiH odala priznanje radu Eko foruma 25.2.2016

Danas je na adresu Eko foruma stiglo pismo od Njene ekselencije Maureen E. Cormack, ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Pismo je nastalo nakon što je delegacija Američke ambasade održala sastanke sa aktivistima Eko foruma, sa rukovodstvom kompanije ArcelorMittal Zenica i sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma. Rezultat tih sastanaka trebala bi biti stručna pomoć američkih eksperata u izradi novih okolinskih dozvola za pogone kompanije ArcelorMittal Zenica.

Ovakvo priznanje i potvrda ispravnosti naših nastojanja predstavlja ogroman podstrek za naš budući rad.

Prijevod pisma na Bosanski jezik i original možete pročitati u prilogu.

Poštovani dr. Lemeš,

Veliko hvala što ste okupili Eko forum za naš razgovor 29. januara 2016 u Zenici. Eko forum je već mnogo toga postigao i bilo je zadovoljstvo susresti se sa grupom toliko posvećenom svom poslu.
Bila sam posebno impresionirana naporima koje ste učinili da biste prikupili informacije i pokušali premostiti jaz između Ministarstva okoliša i zeničke željezare. Snažno podržavam vašu misiju da radite na rastu ekonomije i smanjenju zagađenja. Bilo je od velike pomoći to što sam iz prve ruke od učesnika našeg sastanka saznala o utjecaju zagađenja u Zenici. Prenesene lične priče obezbijedile su suštinski kontekst za razumijevanje problema s kojima se suočavate i načina na koji oni utječu na život u Zenici.
Zamolila sam naš ekonomski tim da nastavi pratiti ovaj problem, te da vidi kako bismo mi mogli podržati ekonomski rast i zaštitu okoliša u Zenici. Bit će s vama u kontaktu.

S najljepšim željama,
Maureen E. Cormack, ambasador

Pismo Maureen Cormack

Podrška američke ambasade u BiH 29.1.2016

Danas je Eko forum imao priliku da Njenu Ekselenciju Maureen Cormack, ambasadoricu Sjedinjenih Američkih Država u BiH, upozna s problemima, našim aktivnostima i mogućim rješenjima zagađenja okoliša u Zenici. Ova posjeta i iskazana podrška je ogromno priznanje našoj borbi za okolišno održivu Zenicu. Sve aktivnije uključenje međunarodnih faktora daje nam nadu da naši napori nisu bili uzaludni, ali i da u našim nastojanjima nismo sami.

Maureen Cormack Maureen Cormack

Arhiva aktuelnosti >>
 
 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Ul.Školska 10, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba