Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Transition
Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
Efekt koalicija
Građani za Europu
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Općina Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Učlanite se!
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Podrška američke ambasade u BiH (29.1.2016)
Hidroelektrana Janjići - poziv na javnu raspravu u petak, 15.1.2016 u 10 sati (7.1.2016)
Okrugli sto o okolinskoj dozvoli za čeličanu (22.12.2015)
Istekle i preostale 3 okolinske dozvole, a zbog penzionisanja državnog službenika nema ko pripremiti nove (27.11.2015)
Četvrtak, 19.11.2015 - dan otvorenih vrata Aarhus centra Zenica (17.10.2015)
Javna tribina u Tetovu i Donjoj Gračanici: zbog zagađenja polihloriranim bifenilima (PCB), domaća jaja opasna za upotrebu! (13.10.2015)
Eko forum i Američka ambasada zajedno za ekologiju i protiv korupcije (26.10.2015)
ArcelorMittal Zenica nastavlja trovanje građana bez važećih okolišnih dozvola (16.10.2015)
Demokratija zaštite okoliša u BiH: posustajućim hodom (16.9.2015)
Krivične prijave zbog zagađenja protiv kompanije ArcellorMittal i lokalnih zvaničnika (15.9.2015)
Okrugli sto, prezentacije, konferencija,... (8.9.2015)
Tajna rasprava o dozvoli za čeličanu (31.8.2015)
Naš dokumentarni film na programu Jahorina film festivala (27.8.2015)
Obnova okolinske dozvole za pogon čeličana (29.5.2015)
Poziv na godišnju skupštinu (27.4.2015)
Šta se dešava na koksari? (20.4.2015)
Projekcija i razgovor sa akterima dokumentarnog filma (13.4.2015)
Poziv na javnu tribinu (10.4.2015)
Benzen u zeničkom zraku (28.3.2015)
Javni uvid u Zahtjeve za obnovu okolišnih dozvola za Departmente BOF i EAF (čeličana) kompanije ArcelorMittal Zenica - samo uz prethodnu najavu! (6.3.2015)
Ekološke organizacije o stanju životne sredine u Bosni i Hercegovini (5.3.2015)
Podrška nevladinih organizacija (19.12.2014)
Protestni skup u nedjelju - bez cigareta (17.12.2014)
Šta mislite, da ih tužimo? (5.12.2014)
Podsjećamo na rok važenja okolinskih dozvola (30.11.2014)
 

Podrška američke ambasade u BiH 29.1.2016

Danas je Eko forum imao priliku da Njenu Ekselenciju Maureen Cormack, ambasadoricu Sjedinjenih Američkih Država u BiH, upozna s problemima, našim aktivnostima i mogućim rješenjima zagađenja okoliša u Zenici. Ova posjeta i iskazana podrška je ogromno priznanje našoj borbi za okolišno održivu Zenicu. Sve aktivnije uključenje međunarodnih faktora daje nam nadu da naši napori nisu bili uzaludni, ali i da u našim nastojanjima nismo sami.

Maureen Cormack Maureen Cormack

Hidroelektrana Janjići - poziv na javnu raspravu u petak, 15.1.2016 u 10 sati 7.1.2016

Investitor JP “Elektroprivreda BiH“, d.d. Sarajevo - Vilsonovo šetalište 15, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o uticaja na okoliš za - pogon planirane izgradnje HE Janjići instalisanog kapaciteta 16,00 MW.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je kozorcij, HEIS, OIKON i Geonatura, Sarajevo. U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo - pogon planirane izgradnje HE Janjići instalisanog kapaciteta 16,00 MW. je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Javna rasprava će se održati u prostorijama osnovne škole „Enver Čolaković“ u Janjićima, ulica Sarajevska 410, 15.01.2016. godine sa početkom u 10,00 sati.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma M. Marulića 2 41 71000 Sarajevo

 

Studija o utjecaju na okoliš HE Janjići >>

Studija

Okrugli sto

Okrugli sto o okolinskoj dozvoli za čeličanu 22.12.2015

Eko forum je danas organizovao okrugli sto na temu "Obnovljena okolišna dozvola za pogone i postrojenja Departmenta Čeličane ArcelorMittal Zenica". Cilj ovog okruglog stola je bila razmjena informacija i unapređenje dijaloga između zagađivača, institucija vlasti i javnosti u prevazilaženju problema zagađenja okoliša iz industrijskih postrojenja.

Na poziv za učešće odazvali su se predstavnici kompanije ArcelorMittal Zenica, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, uprave grada Zenica, te koordinacije mjesnih zajednica, a Federalna uprava za inspekcijske poslove nas je umjesto prisustva obavijestila da će preuzeti obaveze po zaključcima okruglog stola. Prisustvovala su i dva kantonalna tužioca, u sklopu istražnih radnji po ranije podnesenim krivičnim prijavama.

Federalno ministarstvo je priznalo brojne propuste u prethodnom periodu, koji su doveli do pogoršanja stanja okoliša u Zenici i narušavanja povjerenja građana, te da su spremni na unapređenje saradnje s lokalnom zajednicom i civilnim društvom. Namjeravaju izdati integralnu okolinsku dozvolu za sve pogone ArcelorMittala, do marta 2016. godine, čime će se staviti van snage izdata dozvola za pogone čeličane. U pripremu nove dozvole bit će uključeni i predstavnici grada Zenica, Eko foruma i koordinacije mjesnih zajednica. Neće biti organizovana javna rasprava, ali će nacrt dozvole biti javno objavljen prije izdavanja rješenja, kako bi u zakonskom roku sve zainteresovane strane mogle ostvariti pravo na učešće javnosti u izdavanju dozvole.

Saznali smo da ArcelorMittal još uvijek nije izabrao novog izvođača za sekundarno otprašivanje (umjesto firme STG koja je otišla u stečaj), ali i da se proizvodnja ovih dana obavlja smanjenim intenzitetom. Rade samo dvije od pet aglomašina, u energetici je u pogonu samo jedan kotao i para se ne koristi za proizvodnju električne energije, čime su donekle smanjene emisije iz postrojenja.

Rezultat okruglog stola je samo iskazana namjera Federalnog ministarstva da se ovim pitanjem ozbiljnije pozabavi u narednom periodu, te da javnosti konačno omogući učešće u procesu odlučivanja. Vrlo brzo ćemo saznati ima li razloga za optimizam, a Eko forum će ipak pokrenuti upravni spor protiv već izdate dozvole, jer je ista donesena protivno zakonu i odredbama Aarhuške konvencije.

Okrugli sto
Okrugli sto

Istekle i preostale 3 okolinske dozvole, a zbog penzionisanja državnog službenika nema ko pripremiti nove 27.11.2015
DEPARTMENT DATUM IZDAVANJA
OKOLINSKE DOZVOLE
ROK VAŽENJA
OKOLINSKE DOZVOLE
PODNESEN ZAHTJEV ZA OBNOVU DOZVOLE PRIPREMLJEN NACRT DOZVOLE Ističe za
EAF 100 t 19.11.2009. 19.11.2014 septembar 2014 maj 2015 ISTEKLA!
ČELIČANA BOF 04.12.2009. 04.12.2014. ISTEKLA!
VISOKA PEĆ 02.12.2009. 02.12.2014. ne ISTEKLA!
KOVAČNICA 04.12.2009. 04.12.2014. ne ISTEKLA!
VALJAONICE 04.12.2009. 04.12.2014. ne ISTEKLA!
KOKSARA 24.11.2010. 24.11.2015. august 2015 ne ISTEKLA!
AGLOMERACIJA 24.11.2010. 24.11.2015. ne ISTEKLA!
ENERGETIKA 24.11.2010. 24.11.2015. ne ISTEKLA!
SAOBRAĆAJ 29.09.2011. 29.09.2016.     10 mjeseci
RAČA (MLM) 08.12.2011. 08.12.2016.     12 mjeseci

 

Od 24.11.2015 šest pogona kompanije ArcelorMittal Zenica radi bez okolinske dozvole, a dva pogona su ranije obustavila rad (EAF čeličana i kovačnica). Iako je kompanija već podnijela zahtjeve za obnovu dozvola, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izradilo nacrt obnovljene dozvole samo za dva pogona (BOF/EAF čeličane).

Zbog niza primjedbi Eko foruma i gradske uprave Zenica na tekst nacrta nove dozvole, konačni tekst dozvole još uvijek nije potpisan, a nadležna služba pri ministarstvu, kojom rukovodi pomoćnik ministrice, nikad nije pripremila preostale nacrte, niti ih je dala u javnu raspravu.

Nacrte dozvola za preostale pogone više i nema ko da pripremi, jer je pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole od 25.11.2015 u penziji, a zbog moratorija na zapošljavanje Vlade FBiH nije raspisan konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta tog državnog službenika.

 

Branka Snježana Edita Mladen
Branka Đurić
ministrica
april 2011 - mart 2015
Snježana Soldat
ministrica
april 2015 - juni 2015
Edita Đapo
ministrica
od 30. oktobra 2015
Mladen Rudež,
pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole
penzionisan 25.11.2015

 

Zakon o zaštiti okoliša FBiH ("Službene novine FBiH", 33/03 i 39/09):

Član 116.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj svako pravno lice koje:

- prekrši zahtjeve iz člana 67. ovog zakona;
- izgradi ili rukovodi radom pogona i postrojenja ili obavlja aktivnosti bez pribavljene okolinske dozvole ili suprotno okolinskoj dozvoli ili propisima;
- ne ispunjava zahtjeve ili uvjete utvrđene okolinskom dozvolom ili propisima;
- ne podnosi nadležnim organima informacije, podatke ili dokumente koji su potrebni, prema ovom zakonu ili drugim propisima;
- ne izradi plan preventivnih mjera za sprečavanje nesreća većih razmjera i ne preduzme preventivne mjere i
- ne izradi unutrašnji plan intervencije i ne dostavi ga organu iz člana 83. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu.


U četvrtak, na dan otvorenih vrata centra za okolišno savjetovanje u Zenici, građani mogu dobiti besplatne savjete za borbu protiv zagađenja 17.10.2015

U četvrtak, 19. novembra, vrata Aarhus centra u Zenici (Metalurg City Centar, Školska 10) će biti otvorena za posjetioce. Stručnjaci nevladine organizacije Eko Forum Zenica održat će seminare o rješavanju problema zagađenja, komunikacije s industrijom i organima vlasti, te o korištenju pravnih sredstava. Posjetioci mogu pogledati i dokumentarac iz sličnog industrijskog grada Ostrave (Češka), ili posjetiti izložbu fotografija o Zenici.


"Ljudi suočeni sa zagađenim okolišem i nezainteresiranošću nadležnih vlasti mogu doći u naš konsultacijski centar i podijeliti svoje probleme s nama u bilo koje vrijeme. Danas, nadamo se da ćemo pokazati većem broju građana Zenice kako da se zaštite od zagađenja i gdje mogu tražiti pomoć da bi promijenili situaciju", kaže Samir Lemeš, predsjednik Eko Foruma Zenica.


Posjetioci mogu prisustvovati nizu seminara koje će održati aktivisti Eko foruma Zenica i češke NVO Arnika. Samir Lemeš će predstaviti alternativni izvještaj pod naslovom: "Demokratija zaštite okoliša: posustajućim hodom" koji je nastao kao rezultat zajedničkog projekta. Nezavisni pravnik, Đana Alibegović će savjetovati građane o korištenju pravnih sredstava za borbu protiv zagađenja i za zaštitu svog zdravlja. Martin Skalsky, direktor Centra za podršku građanima Arnika (Češka Republika), će ukazati na rizike proizvodnje domaće hrane u industrijski zagađenim područjima. Svi prezentatori će biti na raspolaganju i za individualne konsultacije.

Program će upotpuniti projekcija dokumentarnog filma "Exposure: The Factory" o Ostravi, češkom gradu s teškom industrijom koji prolazi kroz slične borbe kao i Zenica. Film je snimio, producirao i režirao Michael Simkin (WildPictures Limited) 2011. godine. Ovaj film će biti prikazan u 15:00 i u 17:00 sati, nakon čega će slijediti kratke diskusije.

U holu Metalurg City Centra, češka fotografkinja i grafička dizajnerka Adelina Grafika će otvoriti novu izložbu sa više od 40 fotografija Zenice. Scene iz fotografija odražavaju život ljudi u ovom gradu, njihovu snagu i borbu, kao i njihov temperament i radosne trenutke. "Bila sam impresionirana pričama ljudi iz Zenice i snažnim trenucima koje sam zabilježila u osnovnoj školi u blizini fabrike. U mom poslu, želim pokazati kako bliska povezanost ljudi sa željezarom utječe na svaki trenutak njihovog života, i bukvalno na svaki njihov dah", objašnjava Adelina Grafika.

Dan otvorenih vrata Aarhus centra Zenica u četvrtak, 19. novembra 2015.
12:00 Otvaranje i press konferencija, prostorije Eko forum Zenica
12:30 Otvaranje izložbe fotografija Adelina Grafika: Zenica, hol Metalurg City centra
13:00 Alternativni izvještaj, Samir Lemeš, predsjednik, prostorije Eko Forum Zenica
14:00 Pravna sredstva, Đana Alibegović, nezavisni pravnik, prostorije Eko Forum Zenica
15:00 Projekcija dokumentarnog filma Exposure: The Factory Michael Simkin, WildPictures Limited
16:00 Proizvodnja domaće hrane i zagađenje, Martin Skalský, Arnika
17:00 Projekcija dokumentarnog filma Exposure: The Factory Michael Simkin, WildPictures Limited
Adelina Grafika

Javna tribina u Tetovu i Donjoj Gračanici: zbog zagađenja polihloriranim bifenilima (PCB), domaća jaja opasna za upotrebu! 13.10.2015

Javna tribina na temu "Zagađenje, zdravstvene posljedice i pravna zaštita" održat će se u prostorijama mjesne zajednice Tetovo u ponedjeljak, 16.11.2015 u 17:00 sati i u prostorijama društvenog doma Donja Gračanica u utorak, 17.11.2015 u 17:00 sati.

 • Aktivnosti Eko foruma na zaštiti građana od zagađenja
  Doc.dr. Samir Lemeš, Eko forum Zenica
 • Prezentacija rezultata analize sadržaja zagađujućih materija u uzorcima domaćih kokošijih jaja iz 6 mjesnih zajednica u neposrednoj blizini željezare
  Martin Skalsky, Arnika, Prag, Češka Republika
 • Zdravstvene posljedice zagađenja
  Prim.dr. Harun Drljević, Eko forum Zenica
 • Pravna zaštita građana protiv zagađivača (kako pokrenuti tužbu za naknadu štete)
  Đana Alibegović, dipl.pravnik, Eko forum Zenica

U okviru projekta koji realizuju organizacije Eko forum (Zenica) i Arnika (Prag, Češka Republika), izvršena je analiza uzoraka kokošijih jaja uzetih sa 6 lokacija u neposrednoj okolini željezare. Analiza je pokazala povećane koncentracije opasnih zagađujućih materija u svim uzorcima, zbog čega su ti poljoprivredni proizvodi opasni po zdravlje. Na javnoj tribini bit će predstavljeni rezultati ove analize, objašnjene posljedice koje te zagađujuće materije imaju po ljudsko zdravlje, te načini na koji građani mogu pokrenuti tužbe za naknadu štete.

Pozivamo građane da prisustvuju ovoj javnoj tribini, da se informišu i da saznaju šta mogu uraditi kako bi se zaštitili.

Tetovo


Eko forum i Američka ambasada zajedno za ekologiju i protiv korupcije 26.10.2015

U organizaciji Američkog kutka Opće biblioteke Zenica, u petak, 23.10.2015 održana je prezentacija na temu "Ekologija: problemi i rješenja - na koji način zaštiti životnu sredinu". Prezentacija je organizovana za zainteresovane građane i učenike zeničkih srednjih škola, i to Druge gimnazije i Gimnazije KŠC "Sveti Pavao" Zenica.

Uvodni dio prezentacije je održala gospođa Christine Singh, iz političko-ekonomskog odjela Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u okviru kojeg je prisutne upoznala s počecima ekoloških pokreta u Americi, iz sedamdesetih godina XX vijeka. Zapažena je njena izjava da se "Zenica danas suočava s problemima koje je Amerika riješila prije 40 godina".

Drugi dio prezentacije održao je predsjednik Eko foruma, na način da su analizirani problemi i njihovi uzroci, ali i lista mogućih rješenja za te probleme. Kao uzroci su nabrojani: klimatske promjene. zastarjela industrija, siromaštvo, neznanje, nerad i korupcija, a rješenja su: zakoni, svijest. aktivizam, nauka, investicije i pravosuđe. Svaki od tih pojmova ilustrovan je konkretnim primjerima iz Zenice. što je izazvalo veliku pažnju prisutnih.

Nakon prezentacije, održan je konsultativni sastanak na kojem se razgovaralo o mogućoj podršci Američke ambasade nastojanjima Eko foruma da se izbori za čišći okoliš, društveno odgovornu industriju i veću odgovornost organa vlasti, ali i jačanju pravosuđa u borbi protiv korupcije.

Kutak


ArcelorMittal Zenica nastavlja trovanje građana bez važećih okolišnih dozvola 16.10.2015

Globalni lider u proizvodnji čelika, ArcelorMittal, nastavlja trovati građane Zenice enormnim zagađenjem zraka (1). Korporacija zloupotrebljava svoj ​​položaj velikog poslodavca i radi bez važećih okolišnih dozvola (2). Koncentracije prašine u Zenici budu i 30 puta veće nego u centru Londona, što predstavlja prijetnju za zdravlje građana (3). ArcelorMittal traži više vremena kako bi unaprijedili svoj "brzi napredak" u zaštiti okoliša, jer investicije finansiraju isključivo iz vlastitih izvora (4). Nevladine organizacije pak tvrde da te izjave nisu u potpunosti tačne. Bez obzira na 25 miliona eura kredita (5) iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), zagađenje zraka i dalje je u porastu.


Biju Nair, direktor kompanije ArcelorMittal Zenica (AMZ) izjavio je da je "trebalo 20 godina za poboljšanje stanja okoliša u Češkoj", jednoj od zemalja u kojoj ta korporacija posjeduje tvornicu. Izjavio je i da korporacija "nije primila niti jednu KM iz budžeta BiH, iz EU ili drugih vanjskih izvora", te da je "ovaj proces mnogo brži u Zenici, ali da im (AMZ) treba više vremena".

Prema nevladinim organizacijama, istina nije baš u potpunosti takva. Kao prvo, "brz napredak" je upitan, a kao drugo, imaju informacije o ulaganjima iz vanjskih izvora. ArcelorMittal posluje u Zenici već 7 godina i veliki projekti zaštite okoliša su u više navrata bili odgađani, i još su daleko od potpune implementacije.

"Obnovu željezare je 2005. godine podržala Evropska banka za obnovu i razvoj sa 25 miliona eura kredita," podsjeća Martin Skalsky iz češke NVO Arnika. "Ovaj kredit je odobren pod uslovom da se izradi Ekološki akcioni plan. Plan je imao velike nedostatke i nije doveo do značajnih poboljšanja u vezi zagađenja zraka. Tvrdnje kompanije iz 2008. godine, da će postrojenja biti usklađena sa okolišnim standardima Evropske unije do 2012. godine, nikada se nisu obistinile," objašnjava Skalsky.

Štaviše, neke od okolišnih dozvola za pogone ove željezare su već istekle u decembru 2014. a nadležni organi vlasti nisu izdali nove dozvole. Dakle, u skladu sa zakonima FBiH, ova željezara se već mogla zatvoriti.

Iako se u Češkoj Republici i u BiH krenulo s početnim stanjem koje se nije puno razlikovalo, zagađenje zraka u češkom gradu Ostravi ima rapidno opadajući trend. Emisije SO2 su 2013. godine pale na gotovo šestinu nivoa iz 2007. godine, dok su emisije PM10 smanjene za dvije trećine u istom razdoblju. Istovremeno, godišnji nivo proizvodnje od 3 miliona tona čelika nije se mijenjao (6). Mittal Steel je prvi put došao u Češku kao investitor 2003. godine, a 2006. ujedinjen je s kompanijom Arcelor, što znači da govorimo samo o 9, odnosno 12 godina ArcelorMittala u Češkoj.

"Mi ne želimo da se željezara zatvori", kaže Samir Lemeš, predsjednik Eko-foruma Zenica. "Naš cilj je da postignemo bolju zaštitu okoliša i da imamo pristup informacijama. Ne smije se uopšte dovoditi u pitanje poštovanje domaćih zakona i primjena savremenih tehnologija za zaštitu zdravlja građana".

Željezara u Zenici, privatizirana od strane ArcelorMittala, od ponovnog pokretanja integralne proizvodnje 2008. godine guši 120 hiljada stanovnika Zenice. Privatizaciju je trebalo pratiti 150 miliona eura investicija u zaštitu okoliša, a investirana je samo trećina tog iznosa.

"Zagađenje zraka već dostiže previsoke vrijednosti kao i 1990. godine, sa obimom proizvodnje koji je samo na pola punog kapaciteta ove željezare. Prošle godine, dopuštene granične vrijednosti za opasni sumpor dioksid su prekoračene tokom 252 dana, a zakon dopušta prekoračenje tog limita najviše tri dana u godini", kaže Lemeš i objašnjava: "Nažalost, državni organi su paralizirani strahom od mogućeg gubitka radnih mjesta, i zato zatvaraju oči pred zagađenjem."

Nezadovoljstvo lokalnih građana kulminiralo je u decembru 2012. godine, kada su hiljade ljudi demonstrirale na ulicama zahtijevajući provođenje propisa o zaštiti okoliša (7). ArcelorMittal je 2013. godine napokon instalirao neke obavezne tehnologije otprašivanja. Bez obzira na to, opasne emisije sumpor dioksida su prošle godine narasle na vrijednosti 84 puta veće od dozvoljenih. Zbog kršenja propisanih granica zagađenja zraka i nedjelovanja nadležnih institucija, Eko forum Zenica je podnio krivičnu prijavu protiv korporacije u septembru 2015. (8).

(1) Zagađenje zraka u Zenici:

SO2 u Zenici

Izvor: Izvještaj o rezultatima kontinuiranog praćenja zagađenja zraka u Zenici 01.01.2014 - 31.12.2014 (15/2-EKO), Institut za zaštitu i ekologiju, Laboratorij za mjerenje zagađenja okoliša, Zenica, januar 2015

 

Kvalitet zraka u Zenici (PM10 i SO2, od 1986 do juna 2015, prosječne godišnje vrijednosti): Prašina

Izvori: Plan aktivnosti za zaštitu okoliša za izdavanje okolišne dozvole 2009 (podaci 1986-1992); Zvanični izvještaji AMZ prema Federalnom ministarstvu za turizam i okoliš (podaci 2008-2013); Eko forum Zenica.
Online dostupni podaci gradskog sistema za monitoring zraka: monitoring.zenica.ba

 

Godišnji nivo proizvodnje u željezari ArcelorMittal Zenica (1986-2013): Proizvodnja

Izvor: Plan aktivnosti za zaštitu okoliša za izdavanje okolišne dozvole 2009 (podaci 1986-1992); Zvanični izvještaji AMZ prema Federalnom ministarstvu za turizam i okoliš (podaci 2008-2013); Eko forum Zenica.

 

(2) Istekle okolišne dozvole
Nekoliko dozvola je isteklo u decembru 2014: www.avaz.ba
Aktivisti predvođeni Lemešom su prigovarali na stanje okoliša i pozivali odgovorne da poštuju zakon i da svoj ​​posao rade kako treba:www.bilten.org

 

(3) Nivo prašine u Zenici 30 puta veći nego na ulici u centru Londona
Prosječni nivo finih čestica prašine PM10, danas je u Zenici dostigao nevjerojatni satni prosjek od 985 µg/m3; a najveći izvor zagađenja je željezara. Satni prosjek je na cesti u centru Londona na stabilnih 32 µg/m3, sa dvanaest visokih vrijednosti (koje su još uvijek umjerene i ne prelaze 40 µg/m3). Standardi za kvalitet zraka u EU dozvoljavaju dnevni limit do 50 µg/m3. Taj prag ne smije biti prekoračen više od 35 puta tokom kalendarske godine. Indeks kvaliteta zraka postavlja prag za dnevni prosjek koncentracija koji se smatra nezdravim već od 150 µg/m3. english.arnika.org

 

(4) Biju Nair na OBN televiziji
U nedjelju 4. oktobra, Biju Nair, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Zenica, gostovao je u emisiji Reflex na OBN televiziji. Dio intervjua o kojem govorimo se može pogledati na internetu (na 7:43): www.youtube.com

 

(5) Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj
Informacija o 25 miliona eura kredita od EBRD-a za provedbu velikog projekta rekonstrukcije. U dijelu koji obrađuje utjecaj na okoliš, već se spominje odgađanje nekih stavki iz Ekološkog akcionog plana (EAP): www.ebrd.com
Spori napredak EAP i neregularan postupak izdavanja okolišnih dozvola se također spominje u Izvještaju Bankwatch Network, ArcelorMittal: Polako ne ide nigdje, poglavlje 6, Kako izgubiti prijatelje i otuđiti ljude: ArcelorMittal u Bosni i Hercegovini (str 17-19): www.bankwatch.org

 

(6) Zagađenje zraka u Ostravi
Prosječne emisije zagađujućih materija iz ArcelorMittal Ostrava (2007-2013):

Godišnji prosjeci 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SO2/SOx 9 050 t 6 180 t 4 650 t 1 320 t 2 320 t (1) 2 100 t 1 610 t
PM10 (2) 1 450 t 1 170 t 822 t 832 t 505 t 440 t 519 t

Napomene:
(1) Povećanje uzrokovano uvođenjem nove metodologije EN ISO 17025:2005
(2) Dio ukupnih čvrstih čestica, metodologija Češkog Ministarstva zaštite okoliša.

 

AM Ostrava je smanjio emisije sumpornih oksida na jednu šestinu,
a emisije prašine za dvije trećine od 2007. godine
: Ostrava

Izvor: E-PRTR, Evropski registar ispuštanja i prenosa zagađenja prtr.ec.europa.eu

Podaci o proizvodnji objavljeni u godišnjem izvještaju AMO: ostrava.arcelormittal.com

 

(7) Zenica protestuje
Nekoliko hiljada građana Zenice protestovali su u subotu pozivajući kompaniju ArcelorMittal da instalira filtere i smanji emisije iz postrojenja. www.balkaninsight.com 

 

(8) Podnesene krivične prijave
Eko Forum Zenica je podnio krivične prijave protiv kompanije ArcelorMittal i njegova dva direktora, zbog zagađenja zraka, a protiv bivše ministrice okoliša i turizma FBiH i direktora Inspekcije FBiH za nepostupanje po službenoj dužnosti: english.arnika.org

 


Demokratija zaštite okoliša u BiH: posustajućim hodom 16.9.2015

Sistem državne uprave je zbunjujući, organi vlasti često krše zakone a civilno društvo se tome premalo suprotstavlja. U isto vrijeme, industrija i elektrane ispuštaju prašinu i otrovne hemikalije u zrak, građevinski projekti ugrožavaju netaknutu prirodu, kao i javne prostore, bez obzira na mišljenja građana. Udruženja Eko Forum iz Zenice (BiH) i Arnika (Češka Republika) danas su objavili alternativni izvještaj o primjeni međunarodne Aarhuške konvencije na "demokratiju zaštite okoliša". Izvještaj tvrdi da bosanske politike zaštite okoliša dobro izgledaju na papiru, ali ozbiljno zaostaju u svakodnevnoj praksi.

Limping Along

Samir Lemeš, predsjednik Eko foruma Zenica: Bosna i Hercegovina se bori da zadrži svoj ​evropski put potpisivanjem međunarodnih ugovora poput Aarhuške konvencije. Iako je prilično dobro prenesena u nacionalno zakonodavstvo, njena praktična realizacija je puno slabija. Naše istraživanje je pokazalo da se naši građani moraju boriti sa birokratskim preprekama, jer je podjela odgovornosti nejasna i državni službenici često nemaju informacija, kapaciteta i znanje. Prostor za poboljšanje je ogroman.

Suočeni s nedostatkom informacija, autori Izvještaja Demokratija zaštite okoliša: posustajućim korakom proveli su istraživanje među državnim tijelima i nevladinim organizacijama. Istraživanje je otkrilo, da do 30% institucija ne poštuje Zakon o slobodi pristupa informacijama. Većina organa vlasti su bili u mogućnosti pružiti tako malo informacija o okolišu i učešću javnosti, da je nejasno kako oni uopšte mogu raditi. Nema web stranica sa integrisanim podacima o trenutnim postupcima odlučivanja. Zbog toga, ljudi budu informisani prekasno da bi mogli utjecati na važne strategije ili projekte.

Martin Skalský, direktor Arnika Centra za podršku građanima: Države članice EU su uspjele pronaći određenu ravnotežu između ekonomskog razvoja i zaštite okoliša. Bosna i Hercegovina osjeća nedostatak čekanja na proces pristupanja EU. Neke korporacije su ovdje premjestile prljave industrije kako bi izbjegli stroge standarde EU. I domaće kompanije koriste ​​niske standarde domaćih propisa. U kombinaciji s neefikasnim državnim aparatom, zagađenje raste i akumulira svoj ​​danak na zdravlje ljudi. Međutim, zagađenje ne poštuje državne granice, tako imamo razloga za brigu.

Neuspjeh efikasnog informisanja građana ozbiljno ograničava učešće javnosti u donošenju odluka. Iako državni službenici često krše zakon, Bosanci skoro nikad nisu branili svoja prava na sudovima. Tužbe su vrlo rijetke zbog slabog obrazovanja o pravima osoba i visokih troškova pribavljanja prihvatljivih dokaza.

Bosna i Hercegovina zapošljava 184 hiljada ljudi u upravnim i političkim institucijama (4% stanovništva) - koji koštaju 3,1 milijarde eura godišnje (23% BDP-a). Na primjer, postoji 170 ministarstava u zemlji s najsloženijom strukturom u Evropi.

Mirna Delalić, nezavisni advokat Eko foruma Zenica: Za razvoj zemlje poput Bosne i Hercegovine je presudno da ima kritički osvrt na svoje zakonodavstvo i na njegovu implementaciju. Ovaj Izvještaj predstavlja jedan takav pregled. Vjerujem da će bosanski zvaničnici prepoznati ljude i nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša kao ravnopravnog partnera u donošenju odluka. Osnovno ljudsko pravo na život uključuje i pravo na život u zdravom okolišu.

Međutim, stanje demokratije zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini nije potpuno beznadežno. Izvještaj obuhvata pet uspješnih kampanja civilnog društva, koje dokazuju da ljudi imaju moć, bez obzira na loše stanje svoje zemlje. Zahvaljujući kombinaciji javnog pritiska i pravnih instrumenata, 50 hiljada građana Lukavca više nisu na udaru crne prašine iz lokalne fabrike sode, a bosanske rijeke preživljavaju betoniranje zbog hidroelektrana. Čak i neuspješna borba hiljada ljudi za park u Banja Luci izazvala je kolektivni pokret usmjeren na šire strukturne probleme.

 

Neki od glavnih rezultata istraživanja:
 • Svaki dvadeseti Bosanac i Hercegovac (184 hiljada ljudi) je zaposlen u upravnim i političkim institucijama. To košta 23% BDP-a (3,1 milijardi eura godišnje). Administracija ima najsloženiju upravljačku strukturu u Evropi, sa 14 vlada i 170 ministarstava.

 • Prema rezultatima istraživanja, do 30%  organa vlasti ne pruža informacije na opisani zahtjev i krši Zakon o slobodi pristupa informacijama.

 • Većina ispitanih organa vlasti na svim nivoima, uključujući i sudove, nisu bili u stanju dati informacije u učešću javnosti u donošenju odluka, pa čak ni o samim postupcima.

 • Na državnom nivou ne postoji integrisana web stranica koja bi prezentirala podatke o okolišu i trenutnim strategijama i projektima.

 • Učešće pojedinaca u odlučivanju o pitanjima okoliša je vrlo rijetko - zbog nedostatka informacija i zbunjućom administracijom, uglavnom učestvuju samo nevladine organizacije.

 • Iako državni službenici često krše zakon, građani gotovo ne koriste svoje pravo na treći stub Aarhuške konvencije. Tužbe su iznimno rijetke, jer sudovi priznaju samo dokaze koje daju certificirani stručnjaci. Drugi razlog je nedostatak edukacije o ljudskim pravima.

Izvještaj Demokratija zaštite okoliša: posustajućim hodom >>

 


Krivične prijave zbog zagađenja protiv kompanije ArcellorMittal i lokalnih zvaničnika 15.9.2015

Nakon godina korištenja različitih metoda borbe za čišći okoliš i održivi razvoj, Eko forum Zenica se odlučio na jedini preostali korak – da podnese krivične prijave protiv kompanije ArcelorMittal i odgovornih zaposlenika zbog zagađenja okoliša. Zenička kompanija zagađuje zrak, tlo i vodu od 2008. godine, kad je pokrenuta integralna proizvodnja. Iako je broj dana s prekoračenjem dozvoljenih koncentracija opasnog sumpor dioksida (SO2) u zraku narastao alarmantnih 84 puta, organi vlasti nisu reagovali. Eko Forum Zenica je zato podnio krivičnu prijavu protiv bivše ministrice Đurić Branke i direktora inspekcije Tirak Ibrahima. Iako je stanje okoliša u pojedinim dijelovima BiH zabrinjavajuće loše, do sada niko nije krivično odgovarao za onečišćenje okoliša i s tim povezana krivična djela, definisana domaćim zakonima.

Koksara

Pogoni kompanije ArcelorMittal rade bez okolinskih dozvola i bez kontrole. Pokušali smo učestvovati u postupku obnove dozvola, ali naše sugestije su odbačene, a dozvole za ostale pogone se pripremaju bez učešća javnosti. Potrošili smo osam mjeseci na prikupljanje dokaza, analizu primjenjivog zakonodavstva i konsultacije s pravnicima iz BiH i Češke Republike. Kako su organi vlasti zanemarili svoje obaveze u zaštiti okoliša, mi smo čvrsto uvjereni da su i oni odgovorni.

ArcelorMittal i njihovi generalni direktori u Zenici Palavathu Krishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni dobili su prijavu za krivično djelo onečišćenja okoliša. Bivša Federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić i Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, suočiće se s krivičnom prijavom za nesavjestan rad u službi. Obje prijave su predate danas, na sedmu godišnjicu ratifikacije Aarhuške konvencije.

Bosna i Hercegovina je 15.9.2008. ratifikovala Aarhušku konvenciju (koju često zovu "Konvencija o demokratiji zaštite okoliša"). To je međunarodni ugovor koji povezuje zaštitu okoliša s ljudskim pravima. Suština Konvencije se može opisati jednom rečenicom: "Svaka osoba ima pravo da bude informisana, da bude uključena u donošenje odluka i da ima pristup pravosuđu u pitanjima okoliša". Konvencija se zasniva na tri stuba, odnosno pruža tri fundamentalna prava građanima i nevladinim organizacijama: 1. Pristup informacijama, 2. Učešće javnosti u procesu donošenja odluka i 3. Pristup pravosuđu.

Nakon podnošenja ovih krivičnih prijava, Eko forum će nastaviti sa praćenjem i obavještavanjem javnosti svih postupaka u ovom slučaju, nastaviti sa prikupljanjem dodatnih dokaza i informacija koje  će pomoći da se ovi procesi što brže i  kvalitetnije realizuju, te pripremati krivične prijave i parnice protiv svih za koje utvrdimo da su odgovorni.

Vršićemo stalni pritisak na nadležne organe vlasti kako bi se konačno unaprijedila primjena zakona u oblasti zaštite okoliša i kako bi Zenica imala industriju koja proizvodi, zapošljava i plaća poreze, a pri tome poštuje propise i zakone Bosne i Hercegovine, tako što investira u zaštitu okoliša i na vrijeme realizuje projekte iz okolinskih dozvola.

Od medija očekujemo da o ovome objektivno informišu javnost, a od građana Zenice tražimo da nam dostave sve eventualne dokaze koji bi mogli pomoći u rješavanju ovih postupaka, da svjedoče u istrazi i da tako ostvaruju svoja prava koja im garantuju Aarhuška konvencija i zakoni BiH.

15. septembar je i Međunarodni dan demokratije, čija je tema ove godine "Prostor za civilno društvo." Znak uspješne i stabilne demokratije je prisustvo jakog i slobodno djelujućeg civilnog društva, koje radi zajedno s vladom na zajedničkim ciljevima za bolju budućnost, a istovremeno, te pomaže vladi da bude odgovorna. Generalni sekretar UN Ban Ki-moon je tim povodom rekao: Civilno društvo je kiseonik demokratije. Civilno društvo djeluje kao katalizator društvenog napretka i ekonomskog rasta. Ono igra ključnu ulogu u održavanju vlada odgovornim, a pomaže predstavljaju različitih interesa stanovništva, uključujući i najugroženije skupine.

 

Detalji o krivičnim prijavama:

Udruženje građana "Eko forum" Zenica, kao organizacija koja se bavi zaštitom okoliša, na osnovu članova 229. i 230.  Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine podnosi Krivične prijave:

 1. Protiv Društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica (AMZ), Palavathu Krishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni, kao zaposlenika i odgovornih lica, jer postoji osnovana sumnja da su, za račun i u korist AMZ uz propust rukovodećih i nadzornih organa AMZ da izvrše dužni nadzor nad zakonitošću rada u smislu člana 128. Krivičnog zakona FBiH, postupali suprotno odredbama KZ-a FBiH i Zakona o zaštiti okoliša FBiH.
  Nizom radnji, koje su u Krivičnoj prijavi detaljno opisane i obrazložene su AMZ, Palavathu Krishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni, kao zaposlenici i odgovorna lica, počinili krivično djelo Onečišćenje okoliša iz člana 303., stav 1. i 2. KZ-a FBiH u vezi sa članom 128. KZ-a FBiH i članovima 13., 14., 15. i 109. Zakona o zaštiti okoliša FBiH i krivično djelo Onečišćenje okoliša iz člana 303., stav 1. i 2. KZ-a FBiH u vezi sa članom 128. KZ-a FBiH i članom 68. Zakona o zaštiti okoliša.
  Kantonalnom tužilaštvu ZDK predlažemo donese naredbu o provođenju istrage i provede detaljnu istragu po ovoj krivičnoj prijavi protiv društva „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica, Palavathu Krishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni kao zaposlenika i odgovornih lica u društvu AMZ, te da podigne i zastupa optužnicu protiv njih.

 2. Protiv Đurić Branke, bivše ministrice Federalnog ministarstva okoliša i Turizma; i Tirak Ibrahima, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao službenih osoba u FBiH, jer postoji osnovana sumnja da su u periodu od aprila 2011. do aprila 2015. godine, odnosno u periodu od 2009. godine do danas, postupali suprotno odredbama Krivičnog zakona FBiH i Zakona o zaštiti okoliša FBiH.
  Propuštajući vršiti dužnost nadzora nad stanjem okoliša, zagađenosti zraka, vode i tla u gradu Zenica i okolnim mjestima, postupajući suprotno općoj dužnosti postizanja standarda kvaliteta okoliša i efikasne zaštite okoliša, te propuštajući vršiti dužnost nadzora nad ispunjenjem uslova iz okolinskih dozvola, počinili su krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 387., stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ-a FBiH u vezi sa članovima 40., 66. i 67. Zakona o zaštiti okoliša FBiH, odnosno u vezi sa članovima 20. i 21. Zakona o inspekcijama FBiH i članovima 90. i 92. Zakona o zaštiti okoliša FBiH.
  Od Tužilaštva Sarajevskog kantona tražimo da provede detaljnu istragu po ovoj krivičnoj prijavi protiv Đurić Branke, kao ministrice FMOiT i službene osobe u FBiH u periodu od aprila 2011. do aprila 2015. godine i Tirak Ibrahima kao direktora Federalne uprave i službene osobe u FBiH u periodu od 2009. godine pa do danas; te da podigne i zastupa optužnicu protiv ovih osoba.

Hronologija slučaja:

 • 2008. godine pokrenuta je integralna proizvodnja u privatiziranoj željezari u Zenici, nakon čega dolazi do stalnog povećanja zagađenja zraka, tla i vode, koje se nije zaustavilo do danas.

 • 2009. godine osnovan Eko forum, upozoravamo na problem, učestvujemo u javnim raspravama i šaljemo apele nadležnima da se stvarno primjenjuju propisi za zaštitu okoliša. Bez uspjeha.

 • Tokom 2009. i 2010. godine su izdate okolišne dozvole za 11 pogona kompanije ArcelorMittal Zenica i od tada je postojao pravni okvir za sankcionisanje zagađenja, koji se slabo koristio.

 • Od 2009. do 2012. godine Eko forum je radio na traženju informacija o stanju okoliša koje su bile skrivene od očiju javnosti, ali bez uspjeha. Nezadovoljstvo je kulminiralo u decembru 2012. kad su hiljade ljudi na ulicama zahtijevale poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Tek nakon toga, počeli smo dobijati odgovore na naša pisma i zvanične informacije o stanju okoliša. Te godine su koncentracije SO2 prekoračile dozvoljenu granicu 65 puta.

 • 2013. godine smo dobili sistem za monitoring kvaliteta zraka, koji je pokazao zvanične podatke o onome što smo do tada samo slutili - gledajući šta dišemo, počelo je s proglašavanjem epizoda uzbune i provođenjem interventnih mjera. Počeli su s realizacijom projekti u ArcelorMittalu koji su trebali biti okončani još 2011. godine. Eko forum je organizovao okrugle stolove, radionice i sastanke kako bi se situacija popravila. Te godine su koncentracije SO2 prekoračile dozvoljenu granicu "samo" 58 puta.

 • Uz podršku Češke Republike, 2014. godine smo uspostavili Aarhus centar u Zenici, u kojem su građani mogli dobiti informacije, ali i prijavljivati sve slučajeve onečišćenja okoliša. Te godine su koncentracije SO2 prekoračile dozvoljenu granicu 84 puta (252 dana sa SO2 iznad dozvoljene granice, koja se smije prekoračiti 3 dana u godini). Eko forum je organizovao peticiju s pitanjem "da li građani podržavaju pokretanje tužbi protiv odgovornih za zagađenje okoliša". Nakon pozitivnog odgovora, počeli smo pripreme za podizanje tužbi.

 • Prvih osam mjeseci 2015. godine potrošili smo na prikupljanje i sistematiziranje dokaza, analizu primjenjivog zakonodavstva, pisanje krivičnih prijava i konsultacije s pravnicima iz BiH i Češke Republike. Kako su okolinske dozvole za neke pogone ArcelorMittala istekle, pokušali smo učestvovati u postupku obnove dozvola. Naše primjedbe i sugestije nisu uvrštene u konačni tekst obnovljene dozvole za čeličanu, a dozvole za ostale pogone se pripremaju bez učešća javnosti. Pogoni kompanije ArcelorMittal rade bez okolinskih dozvola i bez kontrole. Pomogli smo građanima najugroženijih mjesnih zajednica da organizuju protestni skup i da podnesu krivične prijave protiv nn lica. Na dan ratifikacije Aarhuške konvencije od strane BiH i na Međunarodni dan demokratije, 15. septembar, podnijeli smo krivične prijave protiv onih za koje smo prikupili dokaze da su krivi za katastrofalno stanje okoliša u Zenici.

Za ekološki održivu Zenicu,
Eko forum Zenica

 


Arhiva aktuelnosti >>
 
 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Ul.Školska 10, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba