Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Transition
Efekt koalicija
Građani za Europu

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
131 prekoračenje u prvih 6 mjeseci 2014. godine
 
 
 
Korisni linkovi
Općina Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Centar za ekologiju i energiju Tuzla
Centar za razvoj i podršku Tuzla
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Učlanite se!
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Arhus centar ZDK traži rješenja za grijanje Zenice (13.10.2014)
Novi propisi (6.10.2014)
In memoriam: Belma Bulić-Ferhatović (2.10.2014)
Snimanje filma o ekološkom aktivizmu u BiH (19.9.2014)
Rudnik mrkog uglja Zenica - nova lokomotiva (1.9.2014)
Okrugli sto o okolišnim dozvolama za ArcelorMittal Zenica (4.7.2014)
Sumpor dioksida za 43% više nego prošle godine (25.6.2014)
Gost iz Velike Britanije (23.6.2014)
Gosti iz Slovenije (22.5.2014)
Priroda nas opominje (21.5.2014)
Peticija za poboljšanje stanja okoliša (28.4.2014)
Potpisivanje peticije za poboljšanje stanja okoliša (24.4.2014)
Dan planete Zemlje (22.4.2014)
Posjeta Osnovnoj školi "Hasan Kikić" Tetovo (19.4.2014)
Sad znamo zašto su posječena stabla na trasi GGM-a (14.4.2014)
Održana godišnja skupština (24.3.2014)
Hidrocentrale nisu zelena energija (22.3.2014)
Poziv na godišnju skupštinu (19.3.2014)
Energetska efikasnost smanjuje troškove, omogućava nova radnih mjesta, čuva okoliš! (5.3.2014)
Arhus centar ZDK traži rješenja za grijanje Zenice 13.10.2014

U okviru projekta "Arhus centar ZDK" koji se realizuje uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike, 1.10.2014. održan je sastanak na temu "Daljinsko grijanje u Zenici". Sastanku su prisustvovali predstavnici Općinskog vijeća Zenica, Službe za komunalne poslove i ekologiju Općine Zenica, JP "Grijanje" d.o.o. Zenica, KTG Zenica i ArcelorMittal Zenica.

Da bi se izbjeglo povezivanje ove teme s predizbornom kampanjom, izvještaj sa sastanka se nije objavljivao prije izbora. Cilj sastanka je bila razmjena informacija i traženje rješenjâ za problem zagađenja zraka, kome grijanje doprinosi na 2 načina: ugljem iz pogona ArcelorMittal Zenica i povećanjem broja kućnih ložišta bivših korisnika usluga JP Grijanje koji su se isključili s mreže.

Na sastanku smo dobili informacije da se cijena grijanja neće mijenjati, i da će sezona daljinskog grijanja u Zenici početi 15.10.2014, do kada bi trebao biti završen remont na oba kotla energetike. ArcelorMittal je najavio moguće probleme u korištenju zastarjelih kotlova. Ranije najavljena zamjena tih kotlova novim kotlovima na gas neće imati utjecaja na grijanje, jer će se novi kotlovi koristiti samo za tehnološke potrebe proizvodnje čelika. Zajednički projekat Federalnog ministarstva turizma i okoliša i ArcelorMittala, za korištenje kotlova utilizatora s čeličane je još uvijek neizvjestan.

Općina Zenica smatra da će se problem grijanja grada riješiti izgradnjom termoelektrane na zemni gas, koja je trenutno u vlasništvu 65% KTG AG Lugano (Švicarska), 25% Općina Zenica, i 10% HTG Development Group Co. Ltd (Kina). Kineski partner je finansiranje izgradnje uvjetovao učešćem države, odnosno suvlasništvo Elektroprivrede BiH u novoj termoelektrani kao garanciju države za realizaciju projekta. Trenutno se čeka odgovor Elektroprivrede BiH da nakon izgradnje termoelektrane postane njen suvlasnik.

Općina tvrdi da su obezbijeđene dovoljne količine gasa, a da će se povoljna cijena gasa osigurati državnim Zakonom o gasu BiH. Planirana cijena toplotne energije iz termoelektrane KTG bi u narednih 7 godina bila na nivou sadašnje cijene, a svu tako ostvarenu dobit će JP Grijanje uložiti u modernizaciju i proširenje sistema. Općina će kao suvlasnik učestvovati u dobiti od prodaje toplotne i električne energije u iznosu od 25%.

S obzirom da Općinsko vijeće nakon javne rasprave 2012. godine nije usvojilo nove Uslove za isporuku toplotne energije, planirano je da se odredbe novog Zakona o energetici FBiH implementiraju u novi tekst Uslova i nakon toga će prijedlog ponovo ići Općinskom vijeću na usvajanje. Novim Uslovima predviđeno je da će se korisnici u stambenim zgradama moći odjaviti sa mreže samo ako prikupe potpise za saglasnost svih stanara zgrade.

Trenutni sistem tarifiranja toplotne energije nije stimulativan za korisnike i mora se promijeniti. Prijedlog Eko foruma o uvođenju kolektivnih kalorimetara u stambene zgrade, kako bi se stvorili uslovi za uštede energije, je samo djelimično prihvatljiv za JP Grijanje, zbog problema raspodjele troškova na korisnike, posebno one koji su isključeni s mreže.

Na pitanje u vezi mogućnosti dovođenja tople vode iz Termoelektrane Kakanj, iz Općinskog vijeća smo dobili čvrst stav da je Općina uradila sve da se to realizuje, ali da je Elektroprivreda ponudila nedovoljno informacija i da Općina zato ne želi razgovarati o tom prijedlogu, koji smatra nerealnim i neostvarivim.

 

Na kraju sastanka, zaključeno je sljedeće:
  • Grejna sezona koja je pred nama (2014/2015) je jako neizvjesna. Očekuju se ispadi iz sistema, kvarovi na koje se ne može utjecati a rješenje tih problema je samo u potpuno novom, stabilnom izvoru energije. Općina smatra da je taj izvor termoelektrana KTG
  • Prevladalo je mišljenje da je ovo prvi u nizu sastanaka koji bi trebalo da se organizuje na ovu temu. Svi predstavnici su odobrili ovakav način rješavanja problema. Samo razgovorom i razmjenom informacija je moguće doći do konačnog rješenja u problemu daljinskog grijanja grada.
  • Za rješavanje otvorenih pitanja u vezi grijanja grada, neophodno je za isti sto dovesti sve aktere, Općinu Zenica, JP Grijanje, Elektroprivredu BiH, kako bi se otvorio dijalog, kojeg zaista nedostaje. Izuzetno tvrdi stavovi, prije svega Općine i Elektroprirede, koji su dodatno blokirani političkim opstrukcijama, koče nalaženje rješenja i taj se dijalog mora unaprijediti.
  • Eko forum je prepoznao svoju ulogu u rješavanju problema daljinskog grijanja grada. Prije svega, Eko forum će nastaviti da organizuje ovakve sastanke i pokušati da okupi na jednom mjestu sve faktore koji trebaju i mogu da riješe ovaj problem, te da u saradnji s drugim akterima aplicira za projekte kojima se ovaj problem može rješavati.
Grijanje

Novi propisi 6.10.2014

Općina Zenica je Eko forumu nedavno dostavila novi Operativni plan interventnih mjera za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Općine Zenica. Plan je usvojila Komisija za praćenje stanja okoliša u julu 2014. godine. Planom je predviđen niz mjera koje treba sprovoditi u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka, a za realizaciju tih mjera zadužen je Operativni štab, na čijem čelu je Načelnik općine Zenica.

Za pružanje informacija građanima u vezi tih mjera zadužena Služba za komunalne poslove i ekologiju Općine Zenica, koju možete kontaktirati na telefon 032 244 263.

Kompletan tekst Operativnog plana dostupan je na ovom linku.

Novi zakoni

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je novi Zakon o prekršajima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/14), koji je stupio na snagu 14.08.2014.godine.

Najvažnija izmjena u tom zakonu u vezi zaštite okoliša je povećanje maksimalne kazne za prekršaje iz oblasti zaštite okoline sa 1.500 na 10.000 KM za fizičke osobe, sa 3.000 na 20.000 KM za odgovorno lice u pravnoj osobi, te sa 15.000 na 200.000 KM za pravne osobe (član 22 Zakona).

Tekst novog Zakona dostupan je na ovom linku.

 

U “Službenim novinama FBiH”, br 73/14 od 10.09.2014. godine, objavljen je novi Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. I u ovom Zakonu povećane su kaznene odredbe za pravna lica sa nekadašnjih 1.000-10.000 na 3.000-15.000 KM, ali te kazne nisu usklađene sa novim Zakonom o prekršajima.
Tekst novog Zakona dostupan je na ovom linku.

 

Okončana je javna rasprava o nacrtu novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH. Eko forum je u okviru javne rasprave uputio Primjedbe na nacrt Zakona, koje možete pročitati na našoj web stranici.

Tekst nacrta Zakona dostupan je na ovom linku.


In memoriam: Belma Bulić-Ferhatović 2.10.2014
Belma Bulić-FerhatovićEko forum je danas ostao bez članice Upravnog odbora i jedne od najistaknutijih aktivistkinja, Belme Bulić-Ferhatović.
Naša Belma je svoju građansku hrabrost, stručne i ljudske potencijale nesebično dijelila s nama, pomažući nam da sve svoje aktivnosti uskladimo s propisima.
Posljednjih godinu dana, bila je primorana svoju borbu za čist okoliš zamijeniti ličnom borbom protiv opake bolesti.
Draga Belma, hvala ti za sve što si učinila za nas, za Zenicu i za našu budućnost. Nećemo te zaboraviti.

Tvoj Eko forum

Snimanje filma o ekološkom aktivizmu u BiH 19.9.2014

Aktivisti organizacije "Arnika" iz Češke: Martin Skalsky, Ondřej Vlk i Jana Sobotkova u periodu od 12. do 18. septembra posjetili su Eko forum, u sklopu našeg zajedničkog projekta "Pravo na zdrav okoliš: Arhus centar ZDK po iskustvima Češke Republike". Jedna od predviđenih aktivnosti ovog projekta je i snimanje filma o ekološkom aktivizmu i o zagađenju u BiH, u Zenici, Tuzli, Sarajevu, Kaknju, Lukavcu i Banja Luci. Od naših partnera NVO "Arnika" smo dobili obećanje da će ovaj film biti završen do kraja 2014. godine.

Želimo da se zahvalimo građanima Zenice, Općini Zenica, klubu ekstremnih sportova "Scorpio" Zenica, Vijeću roditelja osnovne škole "Hasan Kikić" Tetovo, Muzeju grada Zenice, "Udruženju flore i faune Lukavac", Arhus centru Tuzla - Centar za ekologiju i energiju, udruženju "Ekotim" Sarajevo, udruženju "Eko akcija" Sarajevo, udruženju "Alternative" Kakanj, Arhus centru Banja luka - Centar za životnu sredinu, predstavnicima Unije studenata Univerziteta u Zenici, Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" Zenica, Federalnom hidrometeorološkom zavodu i članovima Eko foruma koji su pristali da učestvuju u snimanju ovog filma.

Posebno se zahvaljujemo Ministarstvu vanjskih poslova Češke Republike, uz čiju pomoć se ovaj projekat realizuje.
Arnika

Rudnik mrkog uglja Zenica - nova lokomotiva 1.9.2014

U prostorijama Eko foruma, u petak, 29.8.2014, u okviru projekta "Pravo na čist zrak: Arhus centar ZDK" koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Češke Republike, održan je sastanak s predstavnikom Rudnika mrkog uglja Zenica. Cilj sastanka je bilo informisanje o problemima zagađenja zraka i vode iz pogona Rudnika.

LokomotivaRudnik mrkog uglja Zenica posluje u sastavu Elektroprivrede BiH, a svoj ugalj najvećim dijelom isporučuje pogonu Energetika u kompaniji ArcelorMittal Zenica, zatim termoelektrani Kakanj, kantonalnoj bolnici Zenica, a manji dio uglja plasira građanima. Zapošljava oko 1.500 radnika u pogonima Stara jama, Raspotočje i Stranjani.

Rudnik je 2011. i 2012. godine dobio okolinske dozvole za sve svoje pogone i inspekcijski nadzor je pojačan nakon izdavanja tih dozvola. Sve parametre zagađenja vode, zraka i buke koji se po tim dozvolama moraju pratiti za Rudnik obavljaju ovlašteni operateri i većina praćenih parametara zadovoljava propisane norme, iako je bilo prekoračenja emisija CO i SO2 iz kotlovnica i parnih lokomotiva. Problem parne lokomotive, koja je u proteklom periodu bila značajan izvor zagađenja zraka u okolini pogona "Stara jama", je konačno riješen, jer je nakon dva neuspješna tendera krajem augusta potpisan ugovor za nabavku nove dizel lokomotive. Stara parna lokomotiva je u kvaru i neće se više koristiti, a do nabavke nove, koja se očekuje najkasnije do februara naredne godine, Rudnik će za transport uglja u pogon Energetika koristiti dizel lokomotivu kompanije ArcelorMittal.

KotlovnicaDrugi izvor zagađenja zraka iz Rudnika su kotlovnice na ugalj , koje se koriste za zagrijavanje rudarskog okna i vode za kupanje rudara tokom cijele godine, a tokom zime za zagrijavanje zgrada direkcije Rudnika. Nekad se za te svrhe koristila topla voda iz željezare, ali je nakon njene privatizacije i povećanja cijene tople vode Rudnik morao preći na vlastiti izvor toplote. Zbog male visine dimnjaka te kotlovnice zagađuju gradsko područje Zenice. Treba napomenuti da je potrošnja uglja i količina polutanata iz 3 kotlovnice Rudnika oko 20 puta manja od one u kantonalnoj bolnici. Kao interventnu mjeru u epizodama visokog zagađenja zraka u Zenici, Rudnik primjenjuje mjeru zamjene uglja vlastitim otpadnim drvetom.

Jedan od neriješenih problema su otpadne vode iz Rudnika. Rudnik koristi zajednički kolektor oborinskih, sanitarno-fekalnih voda i jamske vode sa pogona separacije. Sve te vode se ispuštaju u taložne bazene, iz kojih se ispuštaju u zajednički kolektor koji prolazi kroz ArcelorMittal. Nataloženi mulj se prodaje kao gorivo, a nema nikakvog tretmana otpadnih voda. Projekat za razdvajanje i tretman otpadnih voda je radila Općina Zenica, ali Rudnik nema nikakve informacije o tom projektu.

Projekti koje planiraju realizovati Općina zenica i ArcelorMittal (izgradnja termoelektrane na zemni gas i zamjena kotlova u Energetici plinskim kotlovima) bi mogli značajno utjecati na poslovanje Rudnika, jer će se tako smanjiti potrošnja uglja. Iz tog razloga, na sastanku se razgovaralo i o novim tehnologijama koje bi mogle biti rješenje za tako nastale probleme. Rudnik do sada nije razmišljao o tehnologijama za gasifikaciju uglja - pretvaranje uglja u gasovito gorivo koje je lakše odsumporavati nego dimne plinove i koje bi se onda moglo koristiti kao zamjena za uvozni zemni plin. Eko forum će u narednom periodu nastojati da takve projekte ugradi u strateške dokumente u čijoj izradi učestvuje kroz Kantonalni odbor za razvoj.
Rudnik


Okrugli sto o okolišnim dozvolama za ArcelorMittal Zenica 4.7.2014

Okolišne dozvole za 5 pogona kompanije ArcelorMittal Zenica ističu u novembru/decembru 2014. godine. S obzirom da aktivnosti planirane ovim dozvolama nisu u potpunosti realizovane, a do kraja 2014. bi trebale biti izdate nove okolišne dozvole, Eko forum je izvršio nezavisnu analizu realizacije tih mjera, na osnovu dostupnih podataka. S ciljem kvalitetnije analize, organizovan je Okrugli sto na temu "Okolišne dozvole ArcelorMittal Zenica 2009-2014", u četvrtak, 26. juna 2014 od 12:00 do 15:30 sati sati, u prostorijama Eko foruma u Zenici. Na okrugli sto su pozvani i na njemu su učestvovali aktivisti Eko foruma, predstavnici ArcelorMittal Zenica, Općine Zenica, Ministarstva za turizam i okoliš FBiH, Vlade ZDK i Uprave za inspekcijske poslove FBiH.
Diskusija na Okruglom stolu je uglavnom bila konstruktivna i svi učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove i daju svoje viđenje problema.

Zapisnik s Okruglog stola i usaglašeni zaključci su dostupni na web stranici www.ekoforumzenica.ba.

Press konferencija na kojoj će biti predstavljeni zaključci Okruglog stola će se održati u ponedjeljak, 7.7.2014 u 13:00 sati u prostorijama Eko foruma (Metalurg city centar, Školska 10).
Okrugli sto


Arhiva aktuelnosti >>
 
 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Forum |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Ul.Školska 10, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.com.ba
Žiro račun: 1610550014630057 Raiffeisen Bank Bosna i Hercegovina Filijala Zenica