Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Važniji brojevi telefona:
Eko policija
062 400 900
061 769 353
Operativni centar
Civilne zaštite
121
Federalna
inspekcija
033 226 644

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
156 prekoračenja tokom 2016. godine
131 prekoračenje tokom 2017. godine
124 prekoračenje tokom 2018. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Građani za Europu
Transition
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
OpenAQ podaci o zagađenju zraka
Eko akcija - indeks kvaliteta zraka u Zenici
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Ko truje zrak u Bosni i Hercegovini? Lista 10 najvećih prikazuje najgore industrijske zagađivače (17.6.2019)
Opasno zagađenje zraka bez odgovornosti. Građani u Bosni i Hercegovini uskraćeni za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu (17.6.2019)
Rezervni plan za izvor toplote za grijanje Zenice (1.6.2019)
Otvoreno pismo vijećnicima Gradskog Vijeća, gradskoj upravi i građanima Zenice (31.5.2019)
Sastavni dio spisa (29.4.2019)
BOF čeličana od 2011 do 2019 - prekršaj ili krivično djelo? (27.4.2019)
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo odbacilo pritužbu Eko foruma na odluku o neprovođenju istrage (9.4.2019)
Federalno tužilaštvo traži ponovnu istragu o krivičnom djelu onečišćenja okoliša u Zenici (2.4.2019)
Poziv na godišnju skupštinu (14.3.2019)
Okolinska dozvola za Toplanu Zenica (11.3.2019)
Zenica je raj za strane investitore (8.2.2019)
Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Italija je kriva što nije spriječila zagađenje iz željezare Ilva u Tarantu (25.1.2019)
Zeničani, jeste li za kompromis ili niste? (24.1.2019)
Nema krivične odgovornosti za zagađenje u Zenici (11.1.2019)
Demant demanta "neistinitih" navoda Eko foruma Zenica (14.12.2018)
Deset godina borbe za ekološki održivu Zenicu (11.12.2018)
S ovakvim regulacionim planovima Zenica nikad neće postati "Zeleni grad"! (6.12.2018)
Zagađenje zraka: Vlade i gradovi moraju učiniti više, složni su učesnici međunarodne konferencije u Ostravi (28.11.2018)
Nije sve u novcu (18.9.2018)
Hoće li nas nova toplana spasiti od zagađenja? (11.9.2018)
Od 24 mjere iz okolinske dozvole završena samo jedna (3.9.2018)
Regionalna omladinska konferencija "Vučko 2018" (31.8.2018)
Hoće li ekološki kriminal u Zenici istraživati federalni ili tuzlanski tužilac? (28.8.2018)
Projekcija filma "Plavo srce" u petak kod Mosta hrabrih žena u Kruščici (22.8.2018)
Četrnaest godina od prodaje željezare za 2 dolara (16.8.2018)
Obnovljena lista zahtjeva za smanjenje industrijskog zagađenja (9.7.2018)
Umjesto prijetnje slanjem radnika na čekanje, proširite asortiman proizvoda! (7.7.2018)
Jedna pravna bitka je izgubljena, idemo na sljedeću (20.4.2018)
Ah ta kućna ložišta... (9.4.2018)
Čija je Rača i kome grad Zenica pokloni 14 miliona KM godišnje? (4.4.2018)
Ko u Zenici ljeti loži ugalj? (25.3.2018)
Održana godišnja skupština udruženja Eko forum (24.3.2018)
Poziv na godišnju skupštinu (15.3.2018)
Pritužba na Naredbu o neprovođenju istrage (21.2.2018)
Švedska kao uzor i model (25.1.2018)

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

Sarajevo, 26.09.2008. godine


SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u proteklom periodu u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim organima Zeničko - Dobojskog kantona izvršila inspekcijski nadzor u privrednom društvu "Arcelor mitall" doo Zenica. Tom prilikom u inspekcijskoj kontroli učestvovale su sljedeće inspekcije:
- Inspekcija rada i zaštite na radu
- Inspekcija zaštite okoliša
- Građevinska inspekcija
- Tremoenergetska, elektroenergetska i inspekcija za tečne energente i plin
- Vodoprivredna inspekcija
- Šumarska inspekcija

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA INSPEKCIJSKOG NADZORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "ARCELOR MITTAL" DOO ZENICA

Inspekcija zaštite okoliša
Inspekcijski nadzor je izvršen u periodu 10.09.-23.09.2008.godine u Koksari, Aglomeraciji, Visokoj peći, Valjaonici, Čeličani, Sabraćajnom odjelu, Kovačnici i Energetici.
Utvrđeno je postojanje nepravilnosti, a odnose se na to da nisu urađena mjerenja emisija u zrak i nepostojanje osoba za upravljanje otpadom. Podneseni su prekršajni nalozi i privrednom subjektu i odgovornoj osobi u privrednom subjektu u visini od 13.500,00 KM. Donesena su i rješenja o otklanjanju nedostataka.

Građevinska inspekcija
Federalni građevinski inspector u drugoj polovini mjeseca septembra izvršio je inspekcijski nadzor u kompaniji “Arcelor Mittal” u Zenici.
Inspekcijskim nadzorom u oblasti korištenja zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, u navedenoj kompaniji utvrđene je slijedeće :
Ministarstvo prostornog uređenja Zeničko-Dobojskog kantona je za instaliranje nove opreme Elektro peći, Kazanske peći i Uređaja za kontinuirano livenje u postojećim halama, te za novu građevinu hale s bazenom za pripremu čeličnog otpada i novo postrojenje za otprašivanje, izdalo urbanističku saglasnost 2003. godine, načelno odobrenje za građenje 2004. godine, odobrenje za građenje 2007. godine, a u postupku je izdavanje upotrebne dozvole, odnosno otklanjanje nedostataka po obavljenom tehničkom pregledu od strane Komisije za tehnički pregled.
Za neke izvršene zahvate-građenje u obuhvatu prostora unutar navedene kompanije investitor priprema dokumentaciju za legalizaciju ranije izgrađenih građevina po odredbama Kantonalnih zakona iz oblasti građenja.
Kako se radi o vrlo složenom predmetu, federalni građevinski inspektor izvršio je inspekcijski nadzor utvrdio navedene činjenice, a poduzimanje mjera uslijedit će nakon što o navedenom predmetu daju izjašnjenje Kantonalno i Federalno ministarstvo iz nadležne oblasti.

Šumarska inspekcija
Izvršila je inspekcijsku kontrolu izvršenja donesenih rješenja o obavezi obračuna i uplate javnih prihoda Kantona i Fedracije BiH u Budžet Federacije BiH a koje se odnose na propisanu zakonsku odredbu koja obavezuje sve privredne subjekte o obračunu i uplati 0.1% ostavrenih prihoda na ime javnih prihoda Kantona i Federacije BiH u Budžet Federacije BiH za opšte korisne funkcije šuma.
Utvrđeno je da pravni subjekt nije izvršio uplatu u iznosu od 1.406.679,00 KM za period od 2002. do kraja prve polovine 2007.godine i 650.539,00 KM za period od druge polovine 2007. do kraja prve polovine 2008.godine. Podneseni su prekršajni nalozi u visini od 4.800,00 KM.

Vodoprivredna inspekcija
Inspekcijski nadzor u preduzeću "Arcelor Mittal" doo Zenica izvršen je dana 09.09.2008. i 10.09.2008. godine.
Kontrolom je konstatovano da:
Preduzeću "Arcelor Mittal" doo, Zenica, istekla je vodoprivredna dozvola izdata od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj UP-I-05-25/12/07 sa rokom važenja do 20.03.2008. godine;
Arcelor Mittal blagovremeno je Agenciji za vodno područje slivova rijeke Save, Sarajevo podnio zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole;
Postupak izdavanja nove dozvole je u toku zbog složenosti vodne problematike, posebno u dijelu koji se odnosi na nastank, transport, tretman i dispoziciju tehnoloških otpadnih voda.Istovremeno, preduzeće je pokrenulo i pogone koji nisu bili obuhvaćeni prethodnom vodoprivrednom dozvolom, uz promjenu tehnologije, dok se određeni pogoni pripremaju za trajno gašenje.
U tom smislu, uslovi iz istekle vodoprivredne dozvole ostaju na snazi do donošenja nove dozvole.
Dio uslova iz zadnje vodoprivredne dozvole preduzeće je ispunilo i o tome inspektoru dalo dokaz na licu mjesta ((Elaborat o bilansu voda; Elaborat o teretu zagađenja; vođenje evidencija o zahvaćenoj vodi; plaćanja vodnih novoprispjelih naknada).
Dio uslova iz pomenute vodoprivredne dozvole nije ispunjen:
- izrada projektne dokumentacije za zazdvajanje tehnoloških otpadnih voda Arcelor Mittala, sanitarnih otpadnih voda, i oborinskih voda
- razdvajanje rudničkih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda Arcelor Mittala
- prikupljanje zauljenih voda i njihov tretman so propisanog kvaliteta
- ispitivanje sastava otpadnih voda i ispitivanje efikasnosti rada postojećeg sistema za (pred)tretman tehnoloških otpadnih voda valjaonice i čeličane.
Zbog neispunjavanja uslova iz već pomenute vodoprivredne dozvole preduzeće federalni vodoprivredni inspektor izdao je prekršajnje naloge za pravno i odgovorno lice u pravnom licu.

Termoenergetska, elektroenergetska i inspekcija za tečne energente i plin
Termoenergetska inspekcija
Inspekcijskim pregledom obuhvaćene su sljedeće tehnološke cjelone:
- Department Valjaonica
- Department Visoka peć i aglomeracija
- Departmnet Koksara
- Department Kovačnica
- Department Saobraćaj
- Department Energetika
U navedenim cjelinama ukupno je instalirano 263 energetsko-procesna uređaja koji spadaju pod nadzor ove inspekcije. Pod nadzorom kantonalne inspekcije je 224 uređaja, a federalne 39 uređaja.
Iz domena nadzora federalne inspekcije izdata su u upravnom postupku 3 rješenja i to:
- Department Energetika pripremeti 4 posude pod pritiskom za inspekcijski pregled spremnika napojne vode i otplinjača,
- Department Čeličana odobrenje upotrebe za 2 posude pod pritiskom akumulatora pare poslije izvršene sanacije i sprovedenih ispitivanja; i u skplopu kondenzacionog postrojenja paropregrijača odobrena je upotreba novo instaliranih posuda.

Inspekcija za tečne energente i plin
Izvršena je kontrola kvaliteta tečnog naftnog goriva dizel u centralnom skaldištu uzimanjem uzorka i potvrđene je zadovoljavajuću kvalitet.
Na osnovu otpremnice utvrđeno da se rabljena ulja prodaje, posljednji kupac je Rudar-inženjering iz Tuzle.
Elektroenergetska inspekcija
- Department Kovačnica: pregledano 8 trafostanica i utvrđeno više zajedničkih i posebnih nedostataka ključnih za siguran rad postrojenja.
- Department Visoka peć pregledano 5 trafostanica pored zajedničkih nedostataka utvrđene i posebni nedostaci.
- Department aglomeracije: pregledano 21 trafostanica utvrđeni zajednički i posebni nedostaci.
- Visok broj utvrđenih nedostataka posebno onih koji ugrožavaju sigurnost pogona i ljudi. Ima razloga i za prekršajne mjere.

Inspekcija rada i zaštite na radu
U vremenskom periodu od 09.09. do 24.09.2008.godine izvršen je inspekcijski nadzor inspekcije rada za oblast radnih odnosa prilikom čega je konstatovano da privredni subjekt "Arcelor Mittal" doo Zenica zapošljava ukupno 3864 uposlenika od čega 3528 uposlenika na neodređeno vrijeme, 31 uposlenik ima sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, 46 su raspoređeni kao invalidi, 179 pripravnika te 71 neraspoređeni invalid a od njih 71-og 15 invalida je uzrok invalidnosti povreda na radu.
Uočeni nedostaci:
- poslodavac je angažovao 15 lica za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti bez zaključenog ugovora o radu te prijave istih na fond PIO i zdravstveno;
- poslodavac uvodi prekovremeni rad, rad duži od punog radnog vremena koji traje duže od tri radne sedmice neprekidno, odnosno više od deset sedmica u toku kalendarske godine;
- poslodavac ne obavještava organ nadležan za poslove inspekcije rada kantona o prekovremenom radu.
Podneseni su prekršajni nalozi za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu.
Inspekcija zaštite na radu izvršila je inspekcijski nadzor u „Arcelor Mittal„ d.o.o. Zenica u vremenskom periodu od 19.08.2008. godine do 24.09.2008. godine i to :
- Department Visoke peći u vremenu od 19.08. do 25.08. 2008. godine
- Department Koksara u vremenu od 26.08. do 28.08. 2008. godine
- Department Čeličana u vremenu od 09.09. do 12.09 2008. godine
- Department Kovačnica u vremenu od 18.09. do 22.09. 2008. godine
Department Visoka peć ( proizvodnja gvožđa)
- Nakon završetka projekta „Fenix“ nije izvršena primopredaja radova između izvođača radova (eksterni izvođači sa podizvođačima ) i nadzornog organa;
- Puštena postrojenja pripreme rude (istovarne stanice , aglomeracija i visoka peć ) bez potrebnih ispitivanja ( zaštite od dodirnog napona , statičkog elektriciteta , gromobranske zaštite ; bez dobijenih Upotrebnih dozvola i bez prethodnog puštanja u rad postrojenja naprazno;
- Bez obzira što se radi o postrojenjima koja nisu u funkciji od 1992. godine, i koja su u projektu „Fenix“ doživjela izmjene kako tehničke naravi (rušenje starih objekata V.P.; aglomeracije , dijela transportnog sistema , pogona troske idr. ) te rekonstrukcije u smislu osavremenjavanja vođenja tehnološkog procesa (kupovina i montaža nove opreme ; izgradnja novog sistema vanpećne granulacije troske, izgradnja rekonstruisanog transportnog sistema itd) nije se pristupilo poslovima tehničkog prijema objekata u skladu sa Zakonskom regulativom već se pokrenula proizvodnja „ad hock“;
- U toku inspekcijskog pregleda osim ovih stavki uočeno je da nije izvršena revizija trafostanica , kablovskih kanala itd. da nisu izvršena ispitivanja kvaliteta kablova za napajanje postrojenja , da je izvršena rekonstrukcija unutar samih elektropogonskih postrojenja u smislu napajanja novih postrojenja iz postoječih TS a koje nije pratila potrebna dokumentacija ( jednopolne sheme elektro razvoda itd.) ;
- da se u TS nije izvršilo potrebno ispitivanje elektroizolacione opreme ( čizme , rukavice , uklopne motke , elektroizolacioni tepisi itd.) u Zakonom propisanim rokovima
- Da su transportni putevi zakrčeni , kao i vatrogasni putevi , te da na večini mjesta nema potrebnog gabarita za kretanje vozila i zaposlenika;
- da se poslovi proizvodnje gvožđa odvijaju mimo uobičajenih standardnih tehnoloških postupaka gdje se krše tehnološki propisi ( nedostatak Uputstava za siguran rad na postrojenjima i u plinsko opasnim zonama ) ;
- da odsisni sistemi nisu u ispravnom projektovanom stanju , da nisu u blokadi sa postrojenjem tako da je moguče pustiti postrojenje bez puštanja sistema za otprašivanje ;
- zbog loše sistematizacije i malog broja zaposlenika kod odsustva zaposlenika koji rukuje sistemom za otprašivanje nema zaposlenika koji može da rukuje istim i postrojenja je bez nadzora (Ekshaustori ; elektrofilteri idr.) ;
- zbog loše sistematizacije u elektroenergetska postrojenja ulazi po jedan zaposlenik što je u suprotnosti sa zaštitnim mjerama ;
- i još dugi niz nedostataka koji su sačinjeni u Zapisniku.
Poduzete mjere :
Sačinjeno Rješenje o otklanjanju nedostataka broj 08-34 – 3933 -10 / 08-1 od 08.09.2008.godine za otklanjanje 32 uočena nedostatka;
Sačinjeno Rješenje o zabrani rada broj 08-34 – 3933 -10 / 08-2 od 08.09.2008.sa 8 tački u kojima je data zabrana;
1. Rad sa sredstvima rada do dobijanja Upotrebnih dozvola,
2. Rad sa sredstvima za ličnu zaštitu ( elektroizolacione rukavice , čizme , VN indikatori napona , elektroizolacioni tepisi i postolja i dr.) za koja ne posjeduju ateste o ispitivanju,
3. Rad zaposlenika na poslovima i radnim zadacima na kojima nisu obučerni iz oblasti zaštite na radu za poslove i radne zadatke koje obavljaju u toku radnog vremena,
4. Rad zaposlenika koji nisu obavili periodične ljekarske preglede za poslove za koje su potpisali Ugovore o radu,
5. U TS 63 manipulaciju sa sklopkama (uključenje–isključenje ) na način suprotan uputstvu proizvođača
6. Samostalan rad i intervencije električara u elektroenergetskim postrojenjima,
7. Zabranjuje se držanje tereta dizalicom,
8. Rad autodizalicom na poslovima izljevanje sirovog gvožđa u jame.
Department Koksara ( proizvodnja koksa )
- Puštena postrojenja (istovarne stanice , koksna peć sa pratećim postrojenjima ) bez potrebnih ispitivanja (zaštite od dodirnog napona , statičkog elektriciteta , gromobranske zaštite ; bez dobijenih Upotrebnih dozvola i bez prethodnog puštanja u rad postrojenja naprazno ;
- Bez obzira što se radi o postrojenjima koja nisu u funkciji od 1992. godine, i koja su u projektu „Fenix“ doživjela izmjene kako tehničke naravi (rušenje starih objekata koksnih peći, dijela transportnog sistema idr. ) te rekonstrukcije u smislu osavremenjavanja vođenja tehnološkog procesa (kupovina i montaža nove opreme, izgradnja rekonstruisanog transportnog sistema itd) nije se pristupilo poslovima tehničkog prijema objekata u skladu sa Zakonskom regulativom već se pokrenula proizvodnja „ad hock“;
- U toku inspekcijskog pregleda osim ovih stavki uočeno je da nije izvršena revizija trafostanica , kablovskih kanala itd. Da nisu izvršena ispitivanja kvaliteta kablova za napajanje postrojenja;
- da se nije izvršilo ispitivanje instalacija i uređaja u protueksplozivnoj izvedbi;
- U toku pregleda utvrđeno je da je izvršena izmjena tehnološkog procesa izdvajanja naftalina i amonijačne vode iz koksnog plina. Prvobitno je izdvajanje vršeno preko naftnog ulja , a sada se izdvajanje vrši putem katranskog ulja. Izvršena je reparacija destlacionih kolona za izdvajanje amonijačne vode;
- Novi tehnološki proces nije tehnički primljen od strane nadležnog organa;
- Postrojenja za zgušnjavanje katrana više nije u upotrebi ali se postrojenja nisu demontirala;
- Isto tako utvrđeno je da je elektro filter u remontu , kao i primarni hladnjak br. 3;
- U svim dijelovima pogona oko postrojenja i na postrojenjima na kojima se obavlja tehničkotehnološki proces osvjetljenje je nedostatno;
- Ispred večine elektrorazvodnih ormara nalaze se dijelovi koji onemogučavaju slobodan i sihuran pristup za tekuće održavanje;
- Na pruzi ispod bunkera koksa nalaze se količine koje smajuju gabarit kolosijeka i predstavljau opasnost kod željezničkog transporta;
- U TS zatečeni elektroizolacioni tepisi smotani u rolne, neatestirani, kao i elektroizolaciona postolja koja nisu atestirana;
- Na usponskim kolonama dolazi do lošeg nasijedanja poklopaca na deklove koje se pokušava riješiti postavljanjem zaptivnih elemenata , ili zaljevanjem termobetonom ali brzo pregaraju što predtavlja opasnost za zaposlenike koji obavljaju poslove na usponskim kolonama;
- Uočena povečana zaprašenost radnog prostora kod pozcija punjenja ugljem koksnih peći, prilikom reverziranja , kod ispusta užarenog koksa u koksna kolica , azaposlnici upotrebljavaju za zaštitu respiratornog sistema jednodnevne maske „3M „.
Poduzete mjere :
Sačinjeno Rješenje o otklanjanju nedostataka broj 08-34 – 3934 -10 / 08-1 od 08.09.2008.godine za otklanjanje 33 uočena nedostatka;
Sačinjeno Rješenje o zabrani rada broj 08-34 – 3934 -10 / 08-2 od 08.09.2008.sa 4 tačke u kojima je data zabrana;
1. Rad sa sredstvima rada do dobijanja Upotrebnih dozvola,
2. Rad sa sredstvima za ličnu zaštitu (elektroizolacione rukavice , čizme , VN indikator napona ,
elektroizolacioni tepisi i postolja) za koja ne posjeduju ateste o ispitivanju,
3. Rad zaposlenika na poslovima i radnim zadacima na kojima nisu obučerni iz oblasti zaštite na radu,
4.Samostalan rad i intervencije električara u elektroenergetskim postrojenjima.
Department Čeličana ( proizvodnja čelika)
- Puštena postrojenja (mikser , konvertor sa pratećim postrojenjima bez dobijenih Upotrebnih dozvola za oruđa za rad i uređaje i bez prethodnog puštanja u rad postrojenja naprazno ;
- Bez obzira što se radi o postrojenjima koja nisu u funkciji od 1992. godine, te rekonstrukcije u smislu osavremenjavanja vođenja tehnološkog procesa (kupovina i montaža nove opreme, nije se pristupilo poslovima tehničkog prijema objekata u skladu sa Zakonskom regulativom već se pokrenula proizvodnja „ad hock“;
-U toku inspekcijskog pregleda konstatovano je da 100 t peć nije u funkciji od momenta puštanja u rad konvertora ( osim LF uređaja i radijalnog konti liva).Razlog je priključenje konvertora na trafopodručje koje je naponom opsluživalo 100 t elektro lučnu peć i zbog nedostatka kapaciteta na radijalnom konti livu koji ne može opslužiti i konvertor i 100 t elekrtrolučnu peć. Nije izvršen tehnički prijem LF uređaja i radijalnog konti liva sa kazanskom halom;
- u pogonu se pojavljuje povečana količina prašine zbog loše urađenih remontnih zahvata na kotlu utilizatora tako da se pojavljuje na diznama prljava voda koja zatvara dizne i smanjuje protok vode u kotlu , a istovremeno je u fazi centriranjer smjera prskanja vode iz dizni;
- Kod tehnološkog poremečaja na postrojenju kondenzatora pare , dolazi na istom do otvaranja sigurnosnog ventila prije nego što para uđe u kondenzator te sigurnosni ventil izaziva pojačanu buku. Nije izvršen tehnički prijem kondenzatora pare;
- Na uljevnoj strani miksera postoji hauba za odstranjivanje grafita ali je neefikasna , previše podignuta , dok na izljevnoj strani hauba grafitolovke i ne postoji . Na mikseru br. 2 koji će ići u remont isti nije ni postavljen;
- Uputstva i vođenje procesa su na engleskom jeziku zatečena i, a na bosanskom nisu verifikovana
- Kod radova u zoni ograničenog kretanja ne poštuju se procedure za poslove u ovim zonama (nisu ograđeni prostori za rad , nisu ispoštovane procedure isključenja napona ,itd.) ;
- U prostoru kazanske hale nalaze se uskladištena burad sa uljima i mazivima kao i vatrostalni materijal u prostoru koji tehnološki nije namjenjen za skladištenje , bez odgovarajučih Uputstava za skladištenje , i bez adekvatnog načina skladištenja;
- Na putu kod ađustaže nalazi se deponija hladnih materijala koja zauzima i dio putne komunikacije (vatrogasni put);
- U TS S-61 zatečeni elektroizolacioni tepisi zalijepljeni na više mjesta oštečeni i neispitani na elektroprobojnost, oprema za pružanje prve pomoći je zaključana u ormariću a ključ se nalazi kod poslovođe koji radi prvu smjenu;
- Kablovski kanali ispod TS S-61 su slabo osvjetljeni , jedan dio trase nije uopšte osvjetljen;
- Nije izvršena klimatizacija postrojenja MCC na konti livu , tehnološka uputstva zahtjevaju određena mikroklimatske elemente ( temp , kol. Prašine ; vlažnost i sl ) vrata postrojenja su otvorena i u postrojenju su zatečeni dežurni električari koji se tu nalaze iako postrojenje mora biti zaključano. Na vratima postrojenja nedostaju brave;
- Nije izvršen tehnički prijem objekta i postrojenja nove 100 t elektrolučne peći;
- U kabini manipulanta konti livom ; LF-om i peči nedostaje uputstvo za rad u slučaju havarije , a hardver i softver za upravljanje LF uređajem i konti livom su na engleskom jeziku ( nema prevoda ) Jedan dio uputstava za rad je preveden u štampanoj formi na jezik korisnika;
- U novoj laboratoriji za potrebe 100 t elektrolučne peći u elektrorazvodnim ormarima nedostaje jednopolne sheme i isti se ne zaključavaju. Nužni izlaz iz 35 KV postrojenja je u prostoru laboratorije i isti nije slobodan.U prostoru laboratorije nema WC za zaposlenike labaratorije..Nije izvršen tehnički prijem laboratorije.Prema izjavi prisutnih pregledu Department Kontrola kvaliteta nije učestvovala u projektovanju, odabiru i nabavci opreme za labaratorij kao i iznalaženju lokacije za postavljanje opreme .Ista oprema kao i prostor se vodi kao osnovno sredstvo Čeličane;
Poduzete mjere :
Sačinjeno Rješenje o otklanjanju nedostataka broj 08-34 – 4214 -10 / 08-1 od 24.09.2008.godine za otklanjanje 78 uočena nedostatka;
Sačinjeno Rješenje o zabrani rada broj 08-34 – 4214 -10 / 08-2 od 24.09.2008.sa 8 tačke u kojima je data zabrana;
1. Rad sa sredstvima rada do dobijanja Upotrebnih dozvola.
2. Rukovanja sa dizalicama u kazanskoj hali bez korištenja zvučne signalizacije,
3. Prenošenja opasnog tereta (rastopljeni čelik ; kazani i sl ) manipulacije sa dizalicom bez prisustvo signaliste,
4. Organizovanje i izvođenje radova i zoni ograničenog kretanja bez obezbjeđenja potrebnih uvjeta propisanih Zakonom , tehničkim propisima i internim Uputstvima,
5. Boravak električara u 35 KV (MCC) ,
6. Skladištenje buradi sa uljem i mazivom te vatrostalnog materijala i rezervnih dijelova na mjestima koja nisu projektovana kao skladišni prostor,
7. Postavljanje na podestima u blizini upravljačkih elemenata improvizovanih kabine od kartona i najlona , a koje nisu uprojektovane,
8. Rad sa lancima na kojima su montirane kuke koje ne zadovoljavaju uslove Standarda za kovane kuke (kuka sječena iz metalne ploče sa krajevi ma koji su razvračeni ) i bez sigurnica.
Department Kovačnica
Sačinjen Zapisnik broj 08-34 – 4215 -10 / 08 od 22.09.2008 sa uočena 22 nedostatka .Obzirom da Department nije bio obuhvačen projektom „ Fenix „ već da su postrojenja u funkciji za vrijeme i posloje ratnih događanja to nedostatci nisu drastični kao kod ovih prethodnih Departmenata gdje je projekat „Fenix „ finansiran od strane novih vlasnika .
U fazi je izrada Rješenje o otklanjanju nedostataka i Rješenje o zabrani rada i u ovom Departmentu
U cilju prevazilaženja postojećeg stanja potrebno je urgentno djelovati, stoga, Federalna uprava za inspekcijske poslove predlaže Vladi Federacije BiH donošenje adekvatnih mjera usvajanjem sljedećih

ZAKLJUČAKA

1. Zadužiti resorno Federalno ministarsvtao rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo energetike, industrije i rudarstva, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo prostornog uređenja da se uključe u rješavanje nagomilanih problema u privrednom društvu "Arcelor mittal" doo Zenica svako u okviru svojih nadležnosti;
2. Ispitati uzroke i posljedice donošenja rješenja od strane kantonalnih ministarstava Ze - Do Kantona kojima su donosili odobrenja za rad pojedinih odjeljenja privrednom društvu "Arcelor mittal" doo Zenica, a koja su trebala donijeti federalni organi;
3. Formirati interresornu grupu čiji će zadatak biti da preispita stanje poslovanja kao i poštivanje i primjenu propisa u privrednom društvu "Arcelor mittal" doo Zenica, kako bi ocjenili na koji način zazuzeti srtateški odnos prema ovom subjektu.

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Meokušnice 9, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba