Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Važniji brojevi telefona:
Eko policija
062 400 900
061 769 353
Operativni centar
Civilne zaštite
121
Federalna
inspekcija
033 226 644

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
156 prekoračenja tokom 2016. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Građani za Europu
Transition
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
OpenAQ podaci o zagađenju zraka
Eko akcija - indeks kvaliteta zraka u Zenici
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Šta se dešava u pogonima ArcelorMittal Zenica? (13.7.2017)
Kako smanjiti potrošnju energije? (10.7.2017)
Podrška borbi protiv klimatskih promjena (28.6.2017)
Kolika je cijena zdravlja Zeničana? (15.6.2017)
Kritično zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini: rezultat haotičnog izdavanja dozvola i niskih standarda (12.6.2017)
Prezentacija nove analize okolišne legislative i učešća javnosti u odlučivanju o okolišu (6.6.2017)
Zašto šute institucije i do kada će? (5.6.2017)
BiH najzagađenija u Europi - zvanično! (25.5.2017)
Energetsko siromaštvo - nastavak projekta (18.5.2017)
Tihi i savršeni ubica među nama! (8.5.2017)
Kako do podrške? (26.4.2017)
Stav Eko foruma o projektu izgradnje nove toplane u Zenici (21.4.2017)
Održana godišnja skupština - izabrano novo rukovodstvo Eko foruma (20.4.2017)
Imamo i energetsko siromaštvo, pored ostalih! (15.4.2017)
Poziv na godišnju skupštinu (6.4.2017)
Hoće li nova toplana biti ekološki prihvatljiva? (5.4.2017)
Treći pregled stanja okoliša za BiH Ekonomske komisije UN za Evropu (30.3.2017)
Energetska strategija BiH - 10 godina bez pomaka (29.3.2017)
Novi projekat iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije (23.3.2017)
Tematska sjednica Parlamenta FBiH (16.3.2017)
Projekat Ecosan - smanjenje hemikalija i onečišćenja izvora pitke vode u ruralnim zajednicama (8.3.2017)
Okrugli sto i prezentacija softvera za praćenje zagađenja zraka (16.2.2017)
Šta nedostaje u novoj okolinskoj dozvoli za postrojenja ArcelorMittal Zenica? (1.2.2017)
Sastanak bez poziva, bez dnevnog reda i bez materijala (12.1.2017)
Otvoreno pismo gradonačelniku Zenice, Fuadu Kasumoviću (25.12.2016)
Četiri godine poslije... (23.12.2016)
Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana - javna rasprava (09.12.2016)
Predavanje "Izvještaj o stanju planeta 2016" (25.10.2016)
Aarhuška konvencija u BiH - na disketi za 5 KM ili na papiru za 82 KM (13.10.2016)
O ekologiji na generalnom sajmu ZEPS 2016 (3.10.2016)
Zamjenik šefa misije američke ambasade posjetio Eko forum (19.9.2016)
Godinu dana (ne)pravde za zeničke zagađivače (15.9.2016)
Broj oboljelih od malignih neoplazmi u Zenici sve veći, iznad prosjeka kantona i Federacije (30.8.2016)
Kako se investiralo u zaštitu okoliša prije tri decenije? (24.7.2016)
Kantonalni ekološki akcioni plan (7.7.2016)
Radionica u Skopju (27.6.2016)
Incident ili remont? (30.5.2016)
Najveći zagađivači u Bosni i Hercegovini: željezara ArcelorMittal i termoelektrane Elektroprivrede BiH (27.4.2016)
Građani će napokon saznati ko zagađuje zrak u Bosni i Hercegovini (25.4.2016)
Prezentacija solarnih sistema za toplu vodu (22.4.2016)
Poziv na okrugli sto o energiji sunca (13.4.2016)
Poziv na godišnju skupštinu (21.3.2016)
Međunarodni izvještaj otkrio da je teška industrija u Zenici i Tuzli ozbiljno zagadila prehrambene artikle (29.2.2016)
Javni uvid u Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal (26.2.2016)
Američka ambasada u BiH odala priznanje radu Eko foruma (25.2.2016)
Podrška američke ambasade u BiH (29.1.2016)
Hidroelektrana Janjići - poziv na javnu raspravu u petak, 15.1.2016 u 10 sati (7.1.2016)

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

Sarajevo, 29.10.2009. godine


SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u periodu 2008/2009 godine u okviru kontinuiranih inspekcijskih nadzora kod kompanije „Arcelor Mittal Zenica “ doo izvršila više samostalnih inspekcijskih nadzora, kao i znatan broj inspekcijskih nadzora u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim organima Zeničko - Dobojskog kantona. U inspekcijskim kontrolama učestvovale su inspekcije sljedećih Inspektorata:

INSPEKTORATA TEHNIČKE INSPEKCIJE
INSPEKTORATA URBANISTIČKO – EKOLOŠKE INSPEKCIJA
INSPEKTORATA VODOPRIVREDNE INSPEKCIJE
INSPEKTORATA ŠUMARSKE INSPEKCIJE
INSPEKTORATA INSPEKCIJE RADA I ZAŠTITE NA RADU

U okviru inspekcijskih kontrola nadzirane su sljedeće oblasti: elektronergetike, termoenergetike, oblast zaštite okoliša, građevinska oblast, korištenja zemljišta, kontrole ispuštanja tehnoloških otpadnih voda, zakonske obaveze za opštekorisne funkcije šuma, zaštite na radu i radnih odnosa.

U periodu 2008/2009 godine, tokom inspekcijskih nadzora doneseno je ukupno 25 rješenja o otklanjanju nedostataka po zatečenim prekršajima, i izrečeno je ukupno 66 prekršajnih naloga. Izrečene kazne pravnom i odgovornom licu iznose 59.500,00 KM.
*detaljni tabelarni prikaz dostupan na: www.fuzip.gov.ba

U okviru posljednjeg inspekcijskog pregleda u kome je učestvovalo šest inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove iz različitih resora – upravnih nadležnosti, u noći 24-25.10.2009. godine izvršen je nenajavljeno, u večernjim satima. U prijavama građana stajalo je da "Arcelor Mittal Zenica" doo u noćnim satima i dane vikenda ima povećane štetne emisije sa svojih pogona u zrak i vodu pa se sumnja da je to čak i zlonamjerno. Iz tog razloga je i organizovan i izvršen ovakav pregled.

Dugotrajnim vizuelnim posmatranjem stanja prostora unutar, ispred, i iznad pogona "Arcelor Mittala Zenica" doo u predvečerje 24.10.2009.godine sa platoa groblja na lokaciji Crkvice nije primjećeno ništa neuobičajeno, tj. ništa što nije utvrđeno ranijim pregledima u krugu kompanije, za šta je donesen znatan broj rješenja i naložene mjere za otklanjanje nedostataka. Informacija stanara na toj lokaciji jeste da se povremeno primjete emisije koje su neuobičajene, ali trenutno ih nema. Daljim vizuelnim pregledom rada pogona kompanije sa lokaliteta Tetovo primijećeno je da se pojavljuju samo povremeno povećane emisije dimnih plinova kao rezultat redovnog tehnološkog procesa, a imajući u vidu da se u tom trenutku odvijao proces presipanja rastopljene mase na pogonu konvertorske čeličane i emisije dimnih plinova, ova mjera regulisanja otprašivanja je naložena ranijim rješenjem inspektora i aktivnosti na njenom izvršenju su u toku. Slijedio je pregled rada pogona "na licu mjesta" gdje je obilaskom pogona Koksare, Aglomeracije, Visoke peći i Konvertorske čeličane u noćnim satima utvrđeno da se odvija samo redovan tehnološki proces i ništa dodatno kako je stajalo u prijavama sa prostora lokaliteta Zenice.

Dalje je utvrđeno da je kompanija otpočela sa izvršavanjem mjera koje su naložene ranijim rješenjima, te je konstatovano da su sve otpadne tehnološke vode sa pogona Koksare svedene na pogon za biohemijsko prečišćavanje, zatvoreni su tj.blindirani su sporni kanalizacioni odvodi iz Koksare, angažovana je firma za otklanjanje grešaka na elektrofilterima pogona Aglomeracije, izvršavaju se aktivnosti na realizaciji projekta dodatnog otprašivanja na pogonu Konvertorske čeličane, te da su otpočele aktivnosti na uređenju kruga, itd.

Kontrolom zbirnog kolektora otpadnih voda koji prolazi kroz pogone "Arcelor Mittala Zenica" doo na izlazu u rijeku Bosnu utvrđeno je da postoje pojačane emisije ugljene prašine. Razgovorom sa direktorom Rudnika mrkog uglja "Zenica" doo utvrđeno da je tog vikenda 24.-25.10.2009.godine vršeno čišćenje mulja na sekundarnim taložnicima njihovog pogona Separacija uglja, a ta mjera je ranije bila naložena rješenjem inspektora.

Dakle, opšta ocjena je da su se 24.10.2009.godine na pogonima kompanije "Arcelor Mittal Zenica" doo odvijale redovne tehnološke operacije i ništa dodatno u što se sumnjalo.

Naime, ocjena je da su nekoliko dana prije naše kontrole bile pojačane emisije ugljene prašine i dimnih plinova na prostoru Zenice u vrijeme uključivanja u rad kotlova koji služe za regulisanje grijanja na prostoru Zenice, a oni su smješteni na lokaciji "Arcelor Mittal Zenica" doo, te su nakon toga uslijedili pozivi za kontrolu rada pogona kompanije "Arcelor Mittal Zenica" doo Zenica.

Ovim putem želimo najaviti da će Federalna uprava za inspekcijske poslove u mjesecu novembru 2009.godine izvršiti još niz kontinuiranih inspekcijskih pregleda iz svih oblasti inspekcijskog nadzora kod kompanije "Arcelor Mittala Zenica" doo, kako bi se unaprijedio rad ovog privrednog društva i osigurao neophodan kvalitet zaštite životne sredine.


Imajući u vidu navedeno, Općini Zenica smo ponovo uputili dokument u kojem pored ostalog tražimo da sa aspekta zaštite okoliša privede namjeni prostore, pogone i postrojenja opasne po okoliš u svojoj nadležnosti (dio deponije Rača u nadležnosti Općine, dio ranije fabrike željezare u nadležnosti Općine) kako bi i od "Arcelor Mittala Zenica" doo mogli sa pravom tražiti u ime Općine Zenica i njenih građana isto to. I ranije smo to tražili od Općine, ali nadležni u Općini zaboravljaju svoju obavezu prebacujući na Federalnu upravu za inspekcijske poslove sav teret problema Općine Zenica po pitanju zaštite životne sredine.

Stalnom kontrolom i nalaganjem mjera za otklanjanje nedostataka kod Rudnika mrkog uglja "Zenica" doo otpadne vode sa njihovog pogona separacije se mogu taloženjem dovesti u stanje zadovoljavajućeg kvaliteta, a taj problem se može riješiti u krugu firme i na njemu se trenutno vrše aktivnosti, ali zamjenu parne lokomotive koja je trenutno jedan od većih emitera ugljene prašine i dimnih plinova u zrak jer radi dan i noć, sa lokomotivom na dizel gorivo, mora riješiti Vlada Federacije ili Federalno ministarstvo energetike rudarstva i industrije transferom iz svog budžeta. Zahtjev za taj transfer mora također krenuti od Općine Zenica.


Problem opasnih otpadnih voda koje obodnim kanalom odlaze u rijeku Bosnu kao i problem prašine u Tetovu i Rači također se mora rješavati u saradnji Općine, Mjesnih zajednica na tom lokalitetu i "Arcelor Mittala Zenica" doo.

Ovo su ključni problemi na polju zaštite životne sredine Općine Zenica. Rješavajuci iste usput će se riješiti i
drugi manje uticajni problemi.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će kao i do sada, nadležnošću i strukom kontinuirano pratiti sve ove aktivnosti, ali prvenstveno se moraju uključiti i dati doprinos i ostali nadležni i odgovorni na prostoru Općine Zenica.

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Ul.Školska 10, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba