Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Važniji brojevi telefona:
Eko policija
062 400 900
061 769 353
Operativni centar
Civilne zaštite
121
Federalna
inspekcija
033 226 644

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
156 prekoračenja tokom 2016. godine
131 prekoračenje tokom 2017. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Građani za Europu
Transition
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
OpenAQ podaci o zagađenju zraka
Eko akcija - indeks kvaliteta zraka u Zenici
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Nema krivične odgovornosti za zagađenje u Zenici (11.1.2019)
Demant demanta "neistinitih" navoda Eko foruma Zenica (14.12.2018)
Deset godina borbe za ekološki održivu Zenicu (11.12.2018)
S ovakvim regulacionim planovima Zenica nikad neće postati "Zeleni grad"! (6.12.2018)
Zagađenje zraka: Vlade i gradovi moraju učiniti više, složni su učesnici međunarodne konferencije u Ostravi (28.11.2018)
Nije sve u novcu (18.9.2018)
Hoće li nas nova toplana spasiti od zagađenja? (11.9.2018)
Od 24 mjere iz okolinske dozvole završena samo jedna (3.9.2018)
Regionalna omladinska konferencija "Vučko 2018" (31.8.2018)
Hoće li ekološki kriminal u Zenici istraživati federalni ili tuzlanski tužilac? (28.8.2018)
Projekcija filma "Plavo srce" u petak kod Mosta hrabrih žena u Kruščici (22.8.2018)
Četrnaest godina od prodaje željezare za 2 dolara (16.8.2018)
Obnovljena lista zahtjeva za smanjenje industrijskog zagađenja (9.7.2018)
Umjesto prijetnje slanjem radnika na čekanje, proširite asortiman proizvoda! (7.7.2018)
Jedna pravna bitka je izgubljena, idemo na sljedeću (20.4.2018)
Ah ta kućna ložišta... (9.4.2018)
Čija je Rača i kome grad Zenica pokloni 14 miliona KM godišnje? (4.4.2018)
Ko u Zenici ljeti loži ugalj? (25.3.2018)
Održana godišnja skupština udruženja Eko forum (24.3.2018)
Poziv na godišnju skupštinu (15.3.2018)
Pritužba na Naredbu o neprovođenju istrage (21.2.2018)
Švedska kao uzor i model (25.1.2018)
Decembarska retrospektiva (21.12.2017)
ArcelorMittal u zadatom roku realizirao 4 od 10 mjera iz nove okolinske dozvole (28.11.2017)
Vlast i ekologija: kako i kuda dalje? (27.11.2017)
Na javnoj tribini najavljena istraživanja utjecaja zagađenja na zdravlje Zeničana (17.11.2017)
Poziv na javnu tribinu "Utjecaji zagađenja zraka na javno zdravlje" (10.11.2017)
Poziv na okrugli sto "Energetsko siromaštvo u BiH" (27.10.2017)
Švedska agencija za zaštitu okoliša planira projekte za smanjenje zagađenja zraka u BiH (25.10.2017)
Federalna inspekcija za 6 mjeseci nije naplatila niti jednu kaznu, a mjere iz okolinske dozvole se ne provode (9.10.2017)
Istraživanje utjecaja zagađenja na zdravlje uz podršku američke ambasade (28.9.2017)
Dvije godine bez odluke o prihvatanju ili odbacivanju krivičnih prijava (15.9.2017)
O maltretiranju zeničkih aktivista za čist zrak u izvještaju o provođenju Arhuške konvencije u BiH (12.9.2017)
Podrška u Kruščici - nastavak sage o mini hidrocentralama (11.9.2017)
Izvještaj o implementaciji Arhuške konvencije u BiH pripremile samo NVO, jer vlast to nije bila u stanju (10.9.2017)
Mini i one malo veće hidrocentrale - čiji su interes? (8.9.2017)
Eko forum na novoj adresi (30.8.2017)
Nastavak projekta CARITASA iz Švicarske (25.8.2017)
Šta se dešava u pogonima ArcelorMittal Zenica? (13.7.2017)
Kako smanjiti potrošnju energije? (10.7.2017)
Podrška borbi protiv klimatskih promjena (28.6.2017)
Kolika je cijena zdravlja Zeničana? (15.6.2017)
Kritično zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini: rezultat haotičnog izdavanja dozvola i niskih standarda (12.6.2017)
Prezentacija nove analize okolišne legislative i učešća javnosti u odlučivanju o okolišu (6.6.2017)
Zašto šute institucije i do kada će? (5.6.2017)
BiH najzagađenija u Europi - zvanično! (25.5.2017)
Energetsko siromaštvo - nastavak projekta (18.5.2017)
Tihi i savršeni ubica među nama! (8.5.2017)
Kako do podrške? (26.4.2017)
Stav Eko foruma o projektu izgradnje nove toplane u Zenici (21.4.2017)
Održana godišnja skupština - izabrano novo rukovodstvo Eko foruma (20.4.2017)
Imamo i energetsko siromaštvo, pored ostalih! (15.4.2017)
Poziv na godišnju skupštinu (6.4.2017)
Hoće li nova toplana biti ekološki prihvatljiva? (5.4.2017)
Treći pregled stanja okoliša za BiH Ekonomske komisije UN za Evropu (30.3.2017)
Energetska strategija BiH - 10 godina bez pomaka (29.3.2017)
Novi projekat iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije (23.3.2017)
Tematska sjednica Parlamenta FBiH (16.3.2017)
Projekat Ecosan - smanjenje hemikalija i onečišćenja izvora pitke vode u ruralnim zajednicama (8.3.2017)
Okrugli sto i prezentacija softvera za praćenje zagađenja zraka (16.2.2017)
Šta nedostaje u novoj okolinskoj dozvoli za postrojenja ArcelorMittal Zenica? (1.2.2017)
Sastanak bez poziva, bez dnevnog reda i bez materijala (12.1.2017)
Odgovor Federalne inspekcije Općini Zenica povodom zagađenja rijeke Bosne 10.09.2009
Opširnije INSPEKTORAT VODOPRIVREDNE INSPEKCIJE
Broj: 14/03-25-4-131-4/09
Sarajevo, 10.09.2009. godine

ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZENICA
Z E N I C A

PREDMET: Obavještenje o preduzetim mjerama
Veza Vaš akt broj: 02-23-13843/09 od 26.08.2009. godine

Na osnovu prijave članova UGSR “Bistro” Zenica  o pomoru ribe u rijeci Bosni nizvodno od ArcelorMittal Zenica d.o.o., izvršeno je više inspekcijskih pregleda kod navedenog privrednog subjekta u cilju utvrđivanja stanja poštivanja propisa iz odredbi Zakona o vodama (“Sl. novine FBiH”, broj: 70/06) a vezano za zagađenje u rijeci Bosni i utvrđeno sljedeće:
Da je dana 22.08.2009. godine došlo do incidentnog zagađenja u rijeci Bosni iz glavnog kolektora otpadnih voda grada Zenice, u koji su spojene tehnološke otpadne vode privrednih subjekata koji gravitiraju ovom kolektoru.
Federalna uprava za inspekcijske poslove je od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo obavještena o rezultatima analize uzoraka otpadnih voda uzetih dana 22., 23. i 24.08.2009. godine. Zaključkom u navedenom aktu konstatovano je "3. Prisustvo utvrđenih specifičnih organskih spojeva u svim uzorcima vode r. Bosne nizvodno od incidentnog kolektora ukazuju na to da je incidentno zagađenje uzrokovano ispuštanjem specifičnih otpadnih voda iz pogona Koksare firme Mittal Steel Zenica, jer takve otpadne vode ne ispušta ni jedna druga firma čije otpadne vode ulaze u kontrolirani kolektor. ".
Od strane ArcelorMittal Zenica d.o.o. se ne vrši monitoring otpadnih voda koje se ispuštaju u glavni kolektor gradske kanalizacije ili u korito rijeke Bosne. Nije bilo moguće pristupiti svim mjestima ispuštanja otpadnih voda u gradski kanalizacioni kolektor. Prema stanju na terenu konstatovano je da nije moguće vršiti stalni nadzor nad ispuštanjem otpadnih voda na svim mjestima ispusta u kolektor gradske kanalizacije. Na postrojenju za tretman dijela otpadnih voda u krugu firme vodi se evidencija o osnovnim parametrima otpadnih voda u listovima A4 formata koji nisu numerisani niti je knjiga uvezana.
Zahtjev za izdavanje vodne dozvole za pogon Koksare i ostalih pogona ArcelorMittal Zenica d.o.o. podnesen je Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, a upravni postupak je obustavljen Zaključkom od 06.04.2009.godine.
ArcelorMittal Zenica će uspostaviti komunikaciju sa UGSR "Bistro" Zenica u cilju djelimičnog poribljavanja rijeke Bosne kao otklanjanje posljedica incidentnog zagađenja od 22.08.2009. godine.
Rješenjem je, subjektu nadzora, naloženo otklanjanje nedostataka i to:
1. da odvodni kanal otpadnih voda, na kojem je konstatovano prisustvo specifičnih otpadnih voda u vrijeme incidenta, svede na postrojenje za tretman otpadnih voda (biohemija) a postojeći ispust u glavni kolektor zabetonira, u roku od trideset dana od dana prijema rješenja.
2. da putem ovlaštene laboratorije vrši ispitivanja i ocjenu kvaliteta tehnoloških otpadnih voda. Uzimanje uzoraka vršiti na ulazu glavnog kolektora u krug firme i ispustima u rijeku Bosnu, a izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta tehnoloških otpadnih voda dostavljati Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo. Prvi izvještaj uraditi u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.
3. da odmah preduzme sve neophodne radnje u cilju pribavljanja vodne dozvole u upavnom postupku koji se vodi kod Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo. Rok za  pribavljanje vodne dozvole je šezdeset dana od dana prijema rješenja.
4. Evidenciju o ispitivanju osnovnih parametara ulazne vode i vode na ispustu postrojenja za tretman otpadnih voda (biohemija) voditi u knjizi tvrdog uveza i numerisanih listova.
Pošto je na osnovu laboratorijskih nalaza Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo utvrđeno je da je incidentno zagađenje uzrokovano ispuštanjem specifičnih otpadnih voda iz pogona Koksare ArcelorMittal Zenica d.o.o., čime su odgovorne osobe pravnog lica propustile izvršiti dio mjera propisanih članom 61. stav 1. Zakona o vodama ("Sl. novine FBiH", broj: 70/06), protiv pravnog lica kao i odgovornog lica podnijet je prekršajni nalog.
Inspekcijski postupak se nastavlja po službenoj dužnosti.

S poštovanjem,
Vodoprivredni inspektor
Karić Kemal, dipl.ing.građ.
 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Meokušnice 9, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba