Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
 
 
 
Korisni linkovi
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera

Pregled aktivnosti udruženja Eko forum Zenica od marta 2013 do marta 2014. godine

 

 • Godišnja (izborna) skupština udruženja Eko forum Zenica održana je 28.3.2013. u Velikoj sali Općine Zenica. Na skupštini je jednoglasno usvojen Izvještaj o radu udruženja za 2012. godinu i Plan rada za 2013. godinu. Usvojene su izmjene Statuta Udruženja i verifikovani su administrativni akti Udruženja (Poslovnik o radu Skupštine, Pravilnik o upotrebi pečata i Pravilnik o radu). Izvršen je i izbor novog rukovodstva Udruženja: upravni i nadzorni odbor, skupština, predsjednik i potpredsjednik. Skupština je donijela odluku da visina članarine iznosi 1 KM mjesečno, odnosno 12 KM godišnje. Od plaćanja članarine su oslobođeni nezaposleni, penzioneri, učenici i studenti.
 • U martu 2013. održan je sastanak predstavnika Eko foruma s menadžmentom kompanije ArcelorMittal Zenica. Insistirali smo da na sastanku bude prisutan i generalni direktor kompanije, trebalo nam je preko 2 mjeseca da uskladimo termine. Na sastanku smo ponovili zahtjeve s protestnog marša i dobili smo uvjeravanja da će kompanija poštovati sve zakone i propise, da su brojni projekti unapređenja zaštite okoliša u toku i da bi tokom ove godine na nekoliko postrojenja emisije zagađujućih materija trebale biti značajno smanjene. Na sastanku smo predstavili i naš prijedlog tehničkog rješenja za pouzdanije i jeftinije grijanje grada.
 • Dan planete Zemlje (22. april) obilježili smo predstavljanjem rezultata projekta kompostiranja u osnovnim školama "Mak Dizdar", "Hamza Humo" Babino i "Ćamil Sijarić" Nemila. Projekat je imao za cilj edukaciju nastavnog osoblja i učenika osnovnih škola o efikasnom kompostiranju organskog otpada. Praktičnim provođenjem kompostiranja organskog otpada po školskim dvorištima potiče se kompostiranje po domaćinstvima i aktivira se selektivno prikupljanje otpada. Učenici i nastavnici O.Š. "Hamza Humo" Babino su pozitivan primjer kako uz malo dobre volje i edukacije možemo smanjiti negativan utjecaj čovjeka na okolinu i dio problema pretvoriti u dio rješenja.
 • U maju je održan sastanak Eko foruma s Federalnom upravom za inspekcijske poslove. Na sastanku se raspravljalo o aktuelnim problemima zagađenja zraka, vode i tla u Zenici, dosadašnjim aktivnostima inspekcije, te o mogućnostima rješavanja problema. Inspekcija je kao prioritetne probleme u pogonima ArcelorMittal Zenica tada identifikovala pogone Koksara i Energetika. Dobili smo informacije o 28 inspekcijskih pregleda tokom prva 3 mjeseca 2013. godine i 2 prekršajna naloga u iznosu od 3.300 KM. Inspekcija je izrazila nezadovoljstvo zakonskim okvirom, kao ograničavajućim faktorom za izricanje većih kazni. Već dva puta je parlament FBiH odbio prijedlog izmjena zakona o prekršajima kojim se predviđa povećanje kazni za prekršaje. Za podnošenje krivičnih prijava nedostaju materijalni dokazi, odnosno adekvatan monitoring. Inspekcija je pokrenula postupak nabavke vlastitih uređaja za mjerenje zagađenja zraka i vode. Osim problema sa zagađenjem iz ArcelorMittal-a, razgovarano je i o drugim problemima, kao što su spalionica animalnog otpada, deponija Rača i problem odvajanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda u Zenici. Dogovoreno je da inspekcija dostavi Eko forumu izvještaj o realizaciji aktivnosti iz okolinskih dozvola, te prijedloge izmjena legislative, kako bi i nevladin sektor mogao izvršiti dodatni pritisak na ministarstvo i parlament, te da se omogući efikasniji pritisak na zagađivače. To još nije realizovano.
 • Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, u zgradi Predsjedništva BiH predstavljen je Izvještaj o stanju okoliša u BiH za 2012. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Na 246 stranica ovog izvještaja uopšte se ne spominju Zenica i Kakanj, gradovi sa najzagađenijim zrakom u BiH, ali ni druge sredine s izraženim problemom aerozagađenja, kao što su Visoko i Maglaj. U izvještaju stoji da je "...zagađenje mnogo manje sada nego prije rata. Trenutno je dio zagađenja posljedica daljinskog prenosa zagađivača zračnim masama koje potiču van državnih granica.". Autorima Izvještaja "...nije poznato da postoje izvještaji o utjecaju zagađenosti zraka, posebno teških metala, na zdravlje ljudi i okoliša". Eko forum je o ovim ozbiljnim nedostacima u Izvještaju obavijestio sve relevantne institucije, sa zahtjevom da se Izvještaj hitno revidira i dopuni barem podacima o aerozagađenju u Zenici i Kaknju. Jedini odgovor koji smo dobili je došao iz Delegacije EU u BiH. Peter Sørensen, Šef Delegacije EU i Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini na naš zahtjev je odgovorio da dijeli zabrinutost da Zenica i Kakanj, koji su stalno izloženi lošem kvalitetu zraka, nisu detaljnije analizirani u Izvještaju o stanju okoliša za 2012. Od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Programa za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) očekuje povratnu informaciju o tom pitanju. Iz Ministarstva smo nakon toga dobili ponudu da mi napravimo aneks izvještaja, i uvjeravanja da nas naredni izvještaj neće zaobići.
 • U junu smo uočili neregularnosti u radu novih mjernih stanica i zahtijevali smo od općine da mjerne uređaje dovede u ispravno stanje. U junu je općinskom vijeću predstavljen plan poslovanja JP Grijanje Zenica u kojem smo uočili planirano povećanje cijene grijanja za 15%. JP je pokušalo demantovati naše navode pravdajući se da "plan poslovanja" ne određuje cijenu, nego odluka općinskog vijeća. Naše "dizanje prašine" je urodilo plodom, jer je cijena za narednu sezonu barem ostala na istom nivou. U raspravi s općinom i JP Grijanje smo ponovo ukazali da se ne smije odlagati strateško opredjeljenje za grijanje grada, ali općina nije odustala od izgradnje termoelektrane na zemni plin, i zato zanemaruje sve ostale prijedloge.
 • U junu je predstavnik Eko foruma učestvovao na obuci "Climate reality" u Istanbulu. Na poziv i uz finansijsku podršku međunarodne organizacije REC, učestvovao je u obuci koju je vodio Al Gore. Iskoristio je priliku da uspustavi kontakte s velikim brojem međunarodnih organizacija, da s njima podijeli iskustva iz Zenice, te da stekne najnovija saznanja i trendove u zaštiti okoliša i o klimatskim promjenama. Porazno je bilo saznanje da je probleme s kojima se Zenica danas bori zapadni svijet riješio prije 30 godina i da sad razmišljaju o eliminaciji fosilnih goriva.
 • U julu su nas posjetili premijer ZDK Munib Husejnagić i Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Edin Terzić. Na sastanku smo predstavili naše projekte, a kroz razgovor je zaključeno da se mora intenzivirati zamrli dijalog između Općine Zenica i Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se zajednički došlo do optimalnih rješenja u interesu građana.
 • U augustu je provedena anketa građana u okviru projekta Efektivna akcija, zajedno s ostalim učesnicima u projektu. Građane smo pitali da li podržavaju stavove koji su usaglašeni u okviru koalicije 6 NVO iz BiH i Hrvatske. Rezultati ankete će biti objavljeni u maju 2014.
 • U septembru smo u saradnji s Obrtničkom komorom Zeničko-dobojskog kantona i Općom bibliotekom Zenica, organizovali prezentaciju "Proizvodnja organske hrane primjenom alginskog preparata". Na prezentaciji smo prisutne članove Obrtničke komore upoznali s našim iskustvima i prednostima korištenja alginskog preparata u proizvodnji organske hrane, kompostiranju organskog otpada, fitoremedijaciji tla, i drugim mogućnostima upotrebe evog ekološki prihvatljivog preparata. Bosna i Hercegovina ima ogroman neiskorišten potencijal za proizvodnju hrane, ali područja oko velikih industrijskih postrojenja poput Zenice imaju problem sa zagađenim tlom. Eko forum je u dosadašnjim aktivnostima uspio ubrzati proces remedijacije zagađenog tla i tako stvoriti uslove za proizvodnju organske hrane čak i u sredinama kakva je Zenica. Svrha ovog predavanja je bila da se počne razmišljati o alternativama teškoj industriji.
 • U oktobru smo organizovali prvu u nizu radionica u okviru EU IPA projekta "Efektivna koalicija". Radionici su prisustvovali nastavnici i studenti Univerziteta u Zenici, nastavnici i učenici zeničkih srednjih škola, predstavnici Studentskog centra Zenica i Opće biblioteke Zenica. Na radionici je predstavljena inicijativa pod nazivom EFEKTivna akcija s ciljem prezentacije mogućih rješenja lošeg i zabrinjavajućeg stanja okoliša u Federaciji BiH koje je posljedica proizvodnje energije dobijene iz fosilnih goriva. EFEKT koalicija je definisala konkretne Stavove te je pokrenula akciju za hitno usvajanje novih i primjenu postojeći zakonskih regulativa koje će s konkretnim mjerama početi konačno rješavati neprihvatljivo stanje. Na radionici je predstavljen naš prijedlog grijanja grada korištenjem toplote iz metalurških postrojenja, te je ukazano na probleme koje može izazvati odlaganje sanacije industrijske deponije Rača.
 • U novembru smo se odazavali na poziv kompanije ArcelorMittal Zenica na sastanak sa udruženjem E-grupa Zenica i predstavnicima mjesnih zajednica Brist, Tetovo, Gradišće, Ričice, Donja Gračanica i Pehare. Cilj sastanka je bio informisanje o statusu ekoloških projekata u 2013. godini. Većina projekata bi se trebala realizovati pred sami kraj važenja okolinskih dozvola (novembar-decembar 2014. godine). Projekti koji su trebali biti već završeni kasne s realizacijom, a za to kompanija krivi domaće izvođače. Kupovina novih elektrofiltera na Aglomeraciji im nije ekonomski isplativa (preskupa je), a rekonstrukcija starih će trajati duže od planiranog jer tek traže novog izvođača izvan BiH. Naš prijedlog o korištenju kotlova utilizatora iz Čeličane za grijanje grada je razmotren i angažovana je firma ArcelorMittal Design & Engineering Centre (AMDEC) iz Kolkate, Indija, da uradi inženjering, odnosno da provjeri isplativost te investicije. Ukupne emisije polutanata iz postrojenja tokom 2012. godine su veće nego tokom 2011. godine, jer je i obim proizvodnje povećan. Na pitanju odvajanja gradske kanalizacije od industrijskih otpadnih voda, što ova kompanija mora uraditi u saradnji s općinom (kako stoji u vodnoj dozvoli), nema nikakvih aktivnosti. Čeka se da Općina Zenica povuče prvi potez. Odlagalište industrijskog otpada Rača radi bez okolinske dozvole, jer je raskinut ugovor Općine Zenica s firmom MLM, koja je imala dozvolu. ArcelorMittal i dalje odlaže svoj otpad na ovu lokaciju, za to ne plaća nikakvu naknadu, jer je Općini Zenica prepustio sva prava korištenja Rače. Treba napomenuti da je vlasnik dijela zemljišta ispod Rače i dalje državna firma "Željezara" Zenica, tj. u zemljišnim knjigama nikad nije izvršen prenos vlasništva na ArcelorMittal. Nakon nestručne i nekontrolisane eksploatacije na deponij Rača, začepljen je kolektor podzemnih voda, tako da, osim izljevanja otpadnih voda, postoji opasnost od pojave klizišta. Nekoliko miliona tona jalovine odložene na Rači jednog dana može postati klizište koje će ugroziti i naselja i postrojenja ispod ove deponije. Iako je došlo do smanjenja cijena ulaznih sirovina (zemni plin je jeftiniji nego prošle godine), cijena grijanja za grad je i dalje ista. Kompanija i dalje tvrdi da su godišnje na gubitku oko 2 miliona KM zbog grijanja grada i ne namjeravaju investirati ništa u ekološke projekte na pogonu Energetika dok se grad ne izjasni o strateškom izvoru toplote za narednih par decenija.
 • U novembru smo u sjedištu EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj) učestvovali na okruglom stolu ove banke s nevladinim organizacijama, na kojem se razgovaralo o strategiji investiranja ove institucije u BiH za naredne tri godine. Na okruglom stolu smo dobili informaciju da ovoj banci nikad nije upućen zvanični upit za investiranje tipičnih projekata koje ova institucija podržava, a koji se tiču Zenice: termoelektrana KTG, gasovodi, vodosnabdijevanje, tretman otpadnih voda, daljinsko grijanje vodom iz termoelektrane Kakanj. To je neobično, jer je izgovor nadležnih za kašnjenje ovih projekata nedostatak investitora za ove projekte. Predstavnike EBRD smo upozorili da će hidroelektrana Vranduk dovesti do velikih problema ukoliko se prethodno ne riješi problem tretmana otpadnih voda. Dobili smo odgovor da su od općine Zenica dobili informaciju "da je ArcelorMittal smanjio poslovne operacije i da su nivoi zagađenosti rijeke znatno manji nego 2007 kada je preduzeće radilo sa punim instalisanim apacitetom"? Elektroprivreda BiH je prihvatila da implementira Akcioni plan za zaštitu okoliša i da je to dovoljno da ispuni zahtjeve banke.
 • U novembru su mediji prenijeli vijest o svečanom puštanju u rad novih filtera na Visokoj peći u ArcelorMittal Zenica. Generalni direktor kompanije je taj projekat označio kao važnu prekretnicu na putu ka smanjenju utjecaja na okoliš u Zenici. Projekat je realiziran s 2 godine zakašnjenja, i smanjiće emisije prašine iz jednog od 5 velikih pogona. Prema izvještaju o emisijama polutanata za 2011 godinu, koji je ArcelorMittal dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, iz pogona Visoka peć je u zrak ispušteno 19,8 tona prašine, što predstavlja 2,2% ukupnih emisija prašine iz ove kompanije. Daleko veći zagađivači, koksara i energetika, još čekaju takve projekte.
 • Krajem novembra je Općinskom vijeću Zenica prezentirana "Analiza pojavljivanja oboljenja koja mogu biti uzročno povezana sa aerozagađenjem u Zenici i Kantonu 2004-2011" koju je pripremio i prezentirao Kantonalni zavod za javno zdravstvo. U "Analizi" je glavni akcent stavljen na pušenje kao uzročnika 85% slučajeva karcinoma pluća. Iz analize su izostavljena druga oboljenja koja nisu povezana samo s pušenjem, nego sa aerozagađenjem: karcinomi respiratornog i digestivnog trakta, urogenitalnih i ženskih organa, nervnog sistema, krvi i kože. Zenica se u analizi posmatra kao cjelina, umjesto da se razdvoji na područja koja su direktno pod utjecajem aerozagađenja (Tetovo, Pehare,...) od područja koja su manje ugrožena (Šerići, Nemila, Drivuša,...). Tako se stvara lažna slika da su Olovo i Breza u većoj opasnosti od Zenice i minimizira se utjecaj industrijskog aerozagađenja.
 • U decembru je održana radionica Efektivne akcije sa predstavnicima lokalne vlasti na kojoj su predstavljeni stavovi s kojima će Efektivna koalicija izaći pred nadležžne isntitucije kako bi se ostvarili ciljevi projekta: smanjenje zagađenja i opterćenja okoliša kroz manje korišptenje uglja, racionalnije korištenje postojeće energije, te povećan udio obnovljivih izvora energije u BiH. U okviru projekta smo aktivno učestvovali u javnoj raspravi o Zakonu o energetskoj efikasnosti u FBiH. U studentskom centru Zenica održano je javno predavanje za studente i sooblje Centra na temu stanja aerozagađenja u Zenici.
 • U decembru su novi uređaji za monitoring zraka počeli prikazivati izuzetno visoke vrijednosti i ubrzo zatim su počeli kvarovi na mjernim uređajima, displejima i web stranici monitoring.zenica.ba. Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko - dobojskog kantona predviđeno je proglašavanje epizoda pripravnosti, upozorenja i uzbune. Svaka od tih epizoda podrazumijeva niz mjera, za čije sprovođenje je zadužen Operativni štab općine na čelu s gradonačelnikom. U nedjelju, 15. decembra 2013 ispunjeni su svi uslovi za proglašenje epizode upozorenja, a samo nas je vjetar spasio od epizode uzbune, jer je koncentracija SO2 na jednom mjernom mjestu u 18 sati pala na "samo" 423 mikrograma po kubnom metru. Koncentracije SO2 u Radakovu su danima iznad 1.000 µg/m3, koncentracije benzena su dvocifrene na sva tri mjerna mjesta, a koncentracije ugljen-monoksida u Tetovu su prekoračile dozvoljeni prag od 8.000 µg/m3.
  Građani su izgubili povjerenje u nadležne organe: operativni štab, načelnika, inspekciju, ministarstva. Primili smo brojne zahtjeve građana da Eko forum ponovo organizuje proteste. Pozvali smo nadležne da hitno počnu primjenjivati mjere iz Pravilnika, ili ćemo građane pozvati da izađu na ulice i da tako zatraže ostavke i kazne za sve nadležne koji su propustili uraditi svoj dio posla. Dva dana nakon toga proglašena je epizoda uzbune. Obustavljen je rad nekih postrojenja, izvršena je zamjena griva u energetici i u roku od par sati koncentracije polutanata su počele padati, bez obzira što nije bilo vjetra. Tako smo se uvjerili da se ipak može nešto učiniti na smanjenju zagađenja, ali da to nadležni konstantno ignorišu i zanemaruju.
 • Za vrijeme epizode uzbune, interventne mjere preporučuju da se izbjegava boravak "na otvorenom". Eko forum je zato pozvao predstavnike svih nevladinih organizacija, saveza, udruženja, sportskih klubova, neformalnih grupa, da se pridruže našem protestnom okupljanju "u zatvorenom", u subotu, 21.12.2013. godine, u velikoj sali Općine Zenica, da svi zajedno dignemo glas protiv zagađivača i uspavane vlasti. Na naš poziv se odazvalo malo nevladinih organizacija, ali su mediji dobro pokrili ovaj događaj, tako da smo zaključili da treba uputiti nove zahtjeve na iste adrese kao i prije godinu dana, što smo i učinili, Dobili smo "odgovore" od ArcelorMittala, Federalnog ministarstva okoliša i turizma i od Federalne inspekcije. Jedini interesantan odgovor je od inspekcija, da su tokom 2013. godine izrekli kazni za ArcelorMittal u iznosu od 4.500 KM.
 • Na sastanku Upravnog odbora Eko foruma u januaru 2014. dogovoreno je da naredne aktivnosti usmjerimo na jačanje pravne osnove Eko foruma, i da se naredne aktivnosti usmjere na krivične prijave protiv zagađivača i onih koji ih štite. Razmišljali smo o organizovanju novih protesta, ali su nas socijalni protesti početkom februara 2014 preduhitrili. Na žalost, došlo je do eskalacije nasilja tako da smo ocijenili da nije pametno organizovati proteste dok se socijalno/političko/ekonomska situacija ne promijeni. Sve aktivnosti bi trebalo usmjeriti na pravni aspekt zaštite okoliša.
 • Zahvaljujući kontaktu ostvarenom u maju 2012 na radionici na Tari, Srbija, u martu 2013. godine Eko forum Zenica je dobio poziv za prijavu projekta na konkurs raspisan od strane Ministarstva vanjskih poslova Češke republike. U saradnji s organizacijom "Arnika" iz Praga, pripremili smo projektnu aplikaciju i projekat "Pravo na zdrav okoliš: Aarhus centar u Zeničko-dobojskom kantonu i prenošenje iskustava iz Češke" je odobren za finansiranje. Partneri na projektu su dvije nevladine organizacije: Centar za javnu podršku "Arnika" iz Praga i Ekoforum Zenica. Glavni cilj projekta je jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini i sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu u industrijskoj regiji nezavisnim praćenjem provedbe Arhuške konvencije u Bosni i Hercegovini, uspostavljanjem i funkcioniranjem mreže inicijativa civilnog društva u ZDK i poboljšanjem pristupa javnosti informacijama o okolišu i povećanjem sudjelovanja javnosti u procesima donošenja odluka. Projekat ima obezbijeđenu podršku za period januar-decembar 2014. Prva aktivnost projekta je bila posjeta partnera iz Češke, s kojima smo održali niz sastanaka i konsultacija sa uredom OSCE, Arhus centrom Sarajevo, ambasadom Češke republike u Sarajevu, Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam, Općinom Zenica, Ze-Do kantonom i Metalurškim institutom "Kemal Kapetanović". Sličnost problema s kojima se donedavno suočavala Češka - željezara ArcelorMittal u Ostravi, trebala bi biti prvi korak za internacionalizaciju problema zagađenja Zenice i prilika za razmjenu iskustava.
 • U izvještajnom periodu održano je 11 sastanaka upravnog odbora i 4 sastanka sa organizacijama koje učestvuju u IPA projektu "Efektivna koalicija". Predstavnici Eko foruma učestvovali su na 18 seminara i okruglih stolova u organizaciji Vijeća Evrope, inicijative "Građani za Europu", koordinacijskog foruma "Za čistu i zdravu budućnost", agencije Boram, Britanske ambasade, Oxfam, SEE Change Net, ETnar Tuzla, Vesta Sarajevo, Eco impuls Sarajevo, općine Zenica, Ze-Do kantona. Na svim sjednicam općinskog vijeća Zenica na kojima se raspravljalo o ekologiji, bili su prisutni i predstavnici Eko foruma.
  Pripremljen je niz aplikacija na raspisane pozive na projekte, ali su rezultati bili nezadovoljavajući. Pozivi na projekte imaju kriterije koji limitiraju našu djelatnost, jer je vrlo malo projekata koji bi pomogli rješavanju konkretnih problema s kojima se Zenica suočava. Uglavnom se radi o projektima demokratizacije, jačanja civilnog društva, energetike, dok nema poziva za finansiranje aktivnosti koje bi pomogle smanjenju aerozagađenja ili pravnoj zaštiti građana od zagađivača i neodgovorne vlasti.
 • U izvještajnom periodu Eko forum je učestvovao u nekoliko radio i televizijskih emisija s temom zagađenja. Posebno su za vrijeme epizode uzbune bili intenzivni medijski istupi koji su odjeknuli širom svijeta. Pored lokalnih medija (RTV Zenica, ZenicaBlog, Superinfo), javnih servisa (FTV, Radio FBiH, BHT1, BH radio 1), privatnih TV kuća (Hayat, TV1, OBN), dnevnih listova (Naša Riječ, Oslobođenje, Dnevni Avaz), imali smo kontakte i reportaže regionalnih i stranih medija (Al Jazeera Balkans, Associated Press, Reuters) kao i nezavisnih novinara i istraživača iz Italije (Chiara Milan - European University Institute of Florence, Luca Toffolon - Collettivo Fotosocial, Mauro Prandelli, Chicco Elia - Emergency Magazine).  
 • Ovlašteni knjigovođa je izradio finansijski izvještaj za 2013. godinu, koji je u zakonskom roku predat poreznoj upravi.
 • Na kraju se može zaključiti da je Eko forum ostvario sve planirane aktivnosti. Kratkoročno je riješen problem pokrivanja operativnih troškova, iz IPA projekta i projekta "Arhus centar", ali ostaje neriješen problem sufinansiranja 10% IPA projekta za koji su obećana sredstva iz ZDK i iz Federalnog fonda za okoliš, ali ih nismo uspjeli realizirati u izvještajnom periodu. U narednom periodu se mora nastaviti s praćenjem poziva na projekte, izradi kvalitetnih aplikacija i povezivanju s drugim organizacijama kako bi se povećale šanse za odobrenje prijavljenih projekata.

Izvještaj o radu usvojen na Skupštini udruženja Eko forum Zenica, u Zenici, 22.3.2014.

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Talića brdo 11, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba