Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
 
 
 
Korisni linkovi
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera

Okvirni plan aktivnosti udruženja Eko forum Zenica za period mart 2013 - mart 2014. godine

 1. Kontinuirano praćenje stanja okoliša , ekoloških problema i incidenata na teritoriji općine Zenica na osnovu relevantnih, naučno dokazanih i stručno obrađenih činjenica i podataka, te informisanje javnosti  i upozoravanje nadležnih institucija da reaguju na incidente.
 2. Praćenje stanja okoliša, ekoloških problema i incidenata na teritoriji cijelog ZDK, jer se Zenica i njeni ekološki problemi ne mogu pratiti izdvojeno, tj. negativni ekološki uticaji koji dolaze iz drugih općina imaju direktne/indirektne implikacije i na Zenicu (na primjer, zagađenje  rijeke Bosne iz zagađivača uzvodno od Zenice direktno ugrožavaju Zenicu).
 3. Kontinuirano edukativno dijelovanje prema stanovništvu općine Zenica i ZDK u cilju razvijanja ekološke svijesti i potrebe da se kontinuirano i kroz sve aspekte promoviraju principi održivog razvoja, zdravog življenja i života u zdravoj životnoj sredini.
 4. Konstantni pritisak na institucije vlasti koje su zadužene za zaštitu zdravlja stanovništva (prvenstveno kantonalni Zavod za javno zdravstvo), da počnu informisati građane o stvarnom stanju zdravlja stanovništva i o posljedicama zagađenja na zdravlje, te da u skladu s tim daju stručne preporuke o načinima djelovanja za rješavanje tih problema. Posljedice zagađenja su dugoročne, tako da je neophodno pratiti te pokazatelje kroz duži vremenski period.
 5. Pritisak na općinsko vijeće Zenica da se hitno opredijeli za strateške pravce rješavanja problema grijanja grada, ali da te pravce zasniva na realnim i ostvarivim pretpostavkama. Zahtijevati novu regulativu o uslovima za grijanje grada koja bi djelovala stimulativno za provođenje mjera energetske efikasnosti: uvođenje zajedničkih kalorimetara u stambenim zgradama, smanjenje cijene grijanja za korisnike koji koriste kalorimetre, korištenje dodatnih izvora toplote, širenje mreže korisnika, smanjenje gubitaka.
 6. Učešće u izradi i javnim raspravama o normativno-pravnim aktima i stručnim studijama iz oblasti ekologije u Zenici, ZDK, FBiH i BiH.
 7. Aktivno učešće u pripremi materijala za eko novine i štampanje mjesečnog ekološkog biltena u cilju podizanja kvaliteta informacija o ekološkoj problematici na području općine i kantona. Izrada video materijala u sklopu projekta "Arhus centar" koji bi se distribuirao na različitim medijima (DVD, Youtube, Facebook, TV,...) akoji bi imao za cilj podizanje svijesti građana.
 8. Kontinuirano upozoravanje na nekontrolisanu devastaciju prirodnih resursa  općine Zenica, ZDK, Federacije BiH i države BiH.
 9. Konstantan pritisak na vlasti i nadležne institucije i Zenici, ZDK i Federaciji BiH da aktivnije, odgovornije i kompletnije pristupaju  rješavaju pitanja zaštite čovjekovog okoliša
 10. Poticanje drugih sredina na teritoriji ZDK na osnivanje sličnih udruženja, te uspostavljanje i jačanje saradnje s njima.
 11. Saradnja sa svim srodnim i dobronamjernim organizacijama i pojedincima, političkim i vanpolitičkim subjektima, vladinim i nevladinim sektorom po pitanju zaštite čovjekove okoline. U izbornoj godini predstaviti naša saznanja i prijedloge rješenja svim političkim partijama i ponuditi im da ih ugrade u svoje izborne programe.
 12. Učešće na svim pozitivno orijentisanim i upozoravajućim skupovima kada su ekološke teme u pitanju. Učešće na edukativnim seminarima sa temama zaštite čovjekove okolina, a u cilju sticanja i prenošenja novih znanja u oblasti zdravog okoliša i borbe za isti.
 13. Organizovanje javnih tribina, edukativnih skupova, skupova upozorenja, kao i svih drugih legalnih  i demokratskih  okupljanja i aktivnosti u cilju zaštite građana, zemlje, zraka i vode, te građana općine Zenica, ZDK, Federacije BiH  i države BiH.
 14. Nastavak realizacije projekta kompostiranja organskih materija po osnovnim školama, prema rezultatima pilot projekta podržanog od strane ZDK, ukoliko uspijemo obezbijediti finansiranjE tog projekta.
 15. Projekat remedijacije zagađenog tla u saradnji s Metalurškim institutom "Kemal Kapetanović".
 16. Stalno obavještavanje javnosti  putem javnih printanih i elektronskih medija o našem radu i aktivnostima.
 17. Rad na proširivanju članstva.
 18. Kontinuirano kontaktiranje i saradnja sa međunarodnim srodnim organizacijama i pojedincima, političkim i vanpolitičkim subjektima, vladinim i nevladinim organizacijama i fondacijama u i van teritorije BiH po pitanju zaštite čovjekove okoline, u smislu internacionalizaciej ekoloških problema u Zenici, ZDK, FBiH i BiH.
 19. Prigodno obilježavanje Dana planete zemlje, Svjetskog dana zaštite okoliša, i drugih datuma vezanih za zaštitu čovjekove sredine.
 20. Nastavak aktivnosti na otvaranju Arhus kancelarije u Zenici i povezivanje u mrežu Arhus centara u BiH i Evropi.
 21. Učešće u radionicama koje organizuje EFEKtivna grupa - jačanje ekološke svijesti, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.
 22. Praćenje javnih poziva i izrada aplikacija za projekte. Aktivno uključiti i poticati članstvo i simpatizere da svoje ideje za projekte realizuju kroz Eko forum. Eko forum će obezbijediti administrativnu i operativnu podršku koju zahtijevaju donatori i finansijeri (dokumentacija, prostor, resursi, kontakti, stručna podrška), a članovi će realizovati projekte koji budu odobreni.
 23. Formiranje pravnog ekspertnog tima za primjenu pravde u oblasti zaštite okoliša (borba protiv korupcije, istražne radnje, krivična odgovornost, tužbe i drugi pravni pritisci na zagađivače i one institucije vlasti koje podupiru zagađivače umjesto da služe zaštiti građana).

Plan rada usvojen na Skupštini udruženja Eko forum Zenica, u Zenici, 22.3.2014.

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Talića brdo 11, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba