Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
 
 
 
Korisni linkovi
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera

Okvirni plan rada EKO FORUM-a za 2015. godinu

 1. Kontinuirano praćenje stanja okoliša , ekoloških problema i incidenata, te upozoravanje na nekontrolisanu devastaciju prirodnih resursa na teritoriji grada Zenica na osnovu relevantnih, naučno dokazanih i stručno obrađenih činjenica i podataka, te informisanje javnosti  i upozoravanje meritornih organa na te aktivnosti.
 2. Praćenje stanja okoliša, ekoloških problema i incidenata na teritoriji cijelog Ze-do Kantona.
 3. Kontinuirano edukativno djelovanje prema stanovništvu grada Zenica i Ze-do Kantona u cilju razvijanja ekološke svijesti i promocije principa održivog razvoja.
 4. Praktična implementacija trećeg stuba Arhuške konvencije - prikupljanje relevantnih dokaza i  podnošenje tužbi i krivičnih prijava protiv odgovornih za stanje okoliša u Zenici.
 5. Učešće u izradi stručnih studija, zakona, strategija i drugih dokumenata vezanih za okoliš.
 6. Štampanje i distribucija 6 izdanja biltena "Pravo na zdrav okoliš"
 7. Promocija i distribucija dokumentarnog filma "Za čist zrak i vodu" i nezavisnog izvještaja o primjeni Arhuške konvencije u BiH.
 8. Konstantan pritisak na vlasti i meritorne institucije i Zenici, Ze-do Kantonu i Federaciji BiH da aktivnije, odgovornije i kompletnije pristupaju  riješavaju pitanja zaštite čovjekovog okoliša
 9. Saradnja sa svim srodnim i dobronamjernim organizacijama i pojedincima, političkim i nepolitičkim subjektima, vladinim i nevladinim sektorom po pitanjima zaštite okoliša.
 10. Učešće na svim pozitivno orijentisanim i upozoravajućim skupovima kada su ekološke teme u pitanju. Učešće na edukativnim seminarima sa temama zaštite okoliša, u cilju sticanja i prenošenja novih znanja u oblasti zdravog okoliša i borbe za isti.
 11. Organizovanje javnih tribina, edukativnih skupova, skupova upozorenja, kao i svih drugih legalnih  i demokratskih  okupljanja i aktivnosti u cilju zaštite građana, zemlje, zraka i vode grada Zenica, građana ZDK, Federacije BiH  i države BiH.
 12. Stalno obavještavanje javnosti  putem javnih printanih i elektronskih medija o radu EKO FORUMA-a i njegovih aktivnosti.
 13. Aktivnije uključivanje članova u sve aktivnosti Eko -foruma.
 14. Kontinuirani kontakti i povezivanje sa međunarodnim organizacijama i pojedincima, političkim i nepolitičkim subjektima, vladinim i nevladinim organizacijama i fondacijama u i van teritorije BiH po pitanju zaštite okoliša.
 15. Unapređenje rada i povezivanje Arhus centra Zenica sa drugim sličnim centrima u BiH i šire.
 16. Realizacija projekta "Pravna zaštita žrtava zagađenja okoliša u Srednjoj Bosni"
 17. Priprema za realizaciju projekata "Smanjenje hemikalija i kontaminacije izvora pitke vode u ruralnim zajednicama u BiH, Makedoniji i Albaniji" (WECF, Njemačka), "Analiza genotoksikološkog opterećenja stanovništva izloženog mutagenima u životnoj sredini primjenom citogenetičkih testova" (INGEB Sarajevo) i "Eko budilnik" (Ambasada USA), ukoliko budu odobreni za finansiranje.

Plan rada usvojen na Skupštini udruženja Eko forum Zenica, u Zenici, 24.3.2015.

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Talića brdo 11, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba