Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
 
 
 
Korisni linkovi
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera

Presjek aktivnosti Udruženja za period decembar 2008 – decembar 2010

 

Nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje građana "Eko forum" Zenica osnovano je na inicijativu grupe građana, na Osnivačkoj skupštini koja je održana 11.12.2008. godine. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 30 ljudi, koji su potpisivanjem pristupnice postali članovi Skupštine Udruženja. Na Osnivačkoj skupštini usvojen je Statut Udruženja građana "Eko-forum Zenica" i izabrano rukovodstvo: Upravni odbor i Nadzorni odbor, te osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja građana. Usvojeni su osnovni principi rada, ciljevi i djelatnost udruženja.
U februaru 2009. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma upućene su primjedbe na Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za pogone i postrojenja Arcelormittal Zenica.
U martu 2009. stručni tim Udruženja je izvršio analizu rezultata prvog poslijeratnog mjerenja zagađenosti zraka koje je izvršila firma Dvokut na lokaciji "Tetovo" u Zenici. Rezutati mjerenja su pokazali da je zagađenost zraka  mnogo veća nego što se moglo utvrditi  pomoću raspoložive opreme u Zenici i da hitno treba nabaviti  dodatnu opremu za mjerenje zagađenosti zraka.
U aprilu 2009 godine Udruženje je ugostilo tročlani tim NVO BankWatch koji je predvodila gospođa Pippa Gallop. Zajedno smo obišli mjesnu zajednicu Tetovo, razgovarali sa žiteljima i na licu mjesta se uvjerili o stanju u ovoj MZ. U istom mjesecu uže rukovodstvo Udruženja na zahtijev Evropske razvojne banke sastalo se sa delegacijom ove bankovne institucije i otvoreno razgovaralo o problemima o zagađenju u Zenici koji su vezani za Arcelormittal. Upućen je i dopis Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u kojem je posebno istaknuta opasnost od zagađenja benzenom.
U maju 2009. upućene su konkretne molbe i prijedlozi Eko Foruma  kompaniji Arcelormittal, ali nismo dobili bilo kakav konkretan odgovor, već obećanje da ćemo u dogledno vrijeme dobiti neke od informacije vezane za njih. Tražene su informacije o ranije utvrđenim obavezama Arcelor Mittal  kroz "Plan aktivnosti o smanjenju emisija" koji je javno promovisan, ali nije bio dostupan.
S tribine održane u prostorijama Mjesne zajednice Donja Gračanica povodom 5. juna - Svjetskog dana zaštite okoline upućeni su zaključci Načelniku općine Zenica i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u kojima se tražilo da se stanica za mjerenje zagađenja zraka postavi u toj mjesnoj zajednici, da se ispita zagađenost tla i raslinja teškim metalima, te da se uvede kontinuirano mjerenje koncentracija kancerogenih isparljivih organskih materija.
Načelniku općine Zenice je u augustu 2009. upućen zahtjev za aktiviranje mobilne stanice Univerziteta u Zenici za mjerenje kvaliteta zraka, vode i tla, te da se rezultati javno objavljuju.
Povodom ekološkog incidenta u rijeci Bosni u naselju Kanal, u agustu 2009.  upućen je apel nadležnim inpekcijskim, policijskim i pravosudnim organima da što prije utvrde ko je odgovoran za uništavanje ribljeg fonda i ispuštanje otrovne katranske tekućine u rijeku Bosnu, te da se primjereno sankcionišu krivci za ovaj ekološki incident.
U septembru 2009. upućeno je otvoreno pismo Federalnom ministru okoliša i turizma, direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove, glavnom kantonalnom tužiocu ZDK, rektoru Univerziteta Zenica i načelniku Općine Zenica u vezi sa zagađenjem iz kompanije ArcelorMittal Zenica.
U oktobru 2009. upućen je poziv kompaniji Arcelormittal da odgovori na zahtjev Udruženja Eko forum upućen u maju, a na koji kompanija do tada nije dala odgovor. Od Federalnog ministarstva turizma i okoliša tražena je povratna informacija o primjedbama koje smo uputili na "Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija", te o javnim raspravama po pitanju svakog departmenta unutar kompanije koje nikada nisu održane.
U novembru 2009. održan je okrugli sto "Odgovorna EKO BiH!" u Metalurg city centru Zenica. Prisutni su razmatrali pitanja od značaja za zaštitu okoliša u lokalnim sredinama. Razgovarano je i o potrebi donošenja strategije zaštite okoliša, kao i primjene okolišnih zakona na nivou Bosne i Hercegovine, te odgovornog ponašanja zvaničnih institucija vlasti u skladu sa njihovim zakonskim obavezama, i u vezi sa brigom za živi svijet u Bosni i Hercegovini. U radu okruglog stola učestvovale su nevladine organizacije iz Zenice, Gračanice, Jajca, Sarajeva i Kaknja. Ponovo je upućena urgencija Načelniku Općine Zenica za aktiviranje Mobilne stanice za mjerenje parametara kvaliteta zraka, vode i tla, i sugerisano je da se ta stanica preda u ruke Instituta "Kemal Kapetanović" koji imaju kadrove i znanje za korisnu upotrebu iste.
U novembru 2009. urađena je i puštena u rad web stranica Udruženja, na kojoj se mogu naći informacije o svim aktivnostima Udruženja, video snimci i napisi iz štampanih i elektronskih medija u vezi zagađenja i zaštite okoliša u Zenici, zakoni i propisi o zaštiti okoliša, te druge korisne informacije u vezi sa zaštitom od zagađenja. Web stranica je dostupna na adresi www.ekoforumzenica.ba.
Aktivisti Udruženja su učestvovali u političkom talk-show programu TV Pink BH "Zabranjeni forum", u decembru 2009. Tema emisije je bila "Vazduh koji košta života: Aerozagađenje u Zenici i Omarskoj". Gosti emisije su bili: Husein Smajlović, gradonačelnik Zenice; Tomislav Lukić, savjetnik ministra za okoliš u federalnom Ministarstvu okoliša i turizma; predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove; vijećnici u Općinskom vijeću Zenica prim.dr. Harun Drljević i Željko Perić; Hasan Kreho, predsjednik U.G. Eko forum Zenica, Fahrudin Duran, aktivista U.G. Eko forum Zenica, predstavnik Mjesne zajednice Tetovo, građani Zenice i aktivisti Eko pokreta Omarska.
Na web stranici Kantona su u decembru 2009. objavljeni prvi rezultati mjerenja zagađenja zraka, a Eko forum je na svojoj web stranici dao objašnjenje prikazanih sirovih podataka. Nakon toga su na web stranici Udruženja redovno objavljivani stručni osvrti na rezultate mjerenja zagađenosti. Rezultate su u formi tabela sa brojčanim podacima objavljivali Kanton, Općina i Univerzitet u Zenici, ali niko nije poredio te rezultate s dopuštenim vrijednostima, niti je vršio obradu tih rezultata. U cilju kvalitetnijeg informisanja građana, Eko forum Zenica je vršio tu obradu i redovno je objavljivao na svojoj web stranici.
U decembru 2009. konačno smo dobili odgovor na pisma upućena kompaniji Arcelormittal. U odgovoru su dati Investicioni ekološki programi, u kojima je planirano da se do kraja 2010. godine realizuju projekti za sve departmente, osim Aglomeracije (za koju je dat rok do kraja 2011).  U odgovoru je izražena njihova želja za saradnjom i imenovane su kontakt osobe ispred kompanije.
U sklopu javne rasprave, Udruženje je u martu 2010. uputilo primjedbe na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš za pogon i postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije "KTG Zenica d.o.o." Zenica. U primjedbama je navedeno da Studija o procjeni utjecaja na okoliš za pogon i postrojenja "KTG ZENICA" d.o.o. Zenica nije urađena na profesionalnom nivou i da je treba doraditi u poglavlju "Utjecaj na okoliš (Utjecaj na zrak, Buka)".  
U aprilu 2010. objavili smo informacije o uticaju fine prašine na zdravlje. Kako javnost ne zna kakvoj smo opasnosti izloženi kada je fina prašina u pitanju, niti kakve su posljedice po zdravlje stanovništva već učinjene i kakve će se tek u budućnosti desiti kada je ovaj agens u pitanju, potrebno je što hitnije i što ozbiljnije pristupiti praćenju fine prašine, analizi sadržaja kancerogenih materija u toj prašini (teški metali, policiklički aromatski ugljikovodici)  i po zdravlje štetnih posljednica koje ona proizvodi.
Tokom cijele 2010. godine, u više navrata su objavljeni osvrti na rezulate mjerenja zagađenja, sa stručnom analizom i obradom rezultata mjerenja. Na tom polju je Udruženje uradilo daleko više nego sve nadležne državne institucije zajedno.

 

U Zenici, 23.12.2010

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Talića brdo 11, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba