Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Važniji brojevi telefona:
Eko policija
062 400 900
061 769 353
Operativni centar
Civilne zaštite
121
Federalna
inspekcija
033 226 644

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
156 prekoračenja tokom 2016. godine
131 prekoračenje tokom 2017. godine
124 prekoračenje tokom 2018. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Građani za Europu
Transition
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
OpenAQ podaci o zagađenju zraka
Eko akcija - indeks kvaliteta zraka u Zenici
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Ko truje zrak u Bosni i Hercegovini? Lista 10 najvećih prikazuje najgore industrijske zagađivače (17.6.2019)
Opasno zagađenje zraka bez odgovornosti. Građani u Bosni i Hercegovini uskraćeni za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu (17.6.2019)
Rezervni plan za izvor toplote za grijanje Zenice (1.6.2019)
Otvoreno pismo vijećnicima Gradskog Vijeća, gradskoj upravi i građanima Zenice (31.5.2019)
Sastavni dio spisa (29.4.2019)
BOF čeličana od 2011 do 2019 - prekršaj ili krivično djelo? (27.4.2019)
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo odbacilo pritužbu Eko foruma na odluku o neprovođenju istrage (9.4.2019)
Federalno tužilaštvo traži ponovnu istragu o krivičnom djelu onečišćenja okoliša u Zenici (2.4.2019)
Poziv na godišnju skupštinu (14.3.2019)
Okolinska dozvola za Toplanu Zenica (11.3.2019)
Zenica je raj za strane investitore (8.2.2019)
Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Italija je kriva što nije spriječila zagađenje iz željezare Ilva u Tarantu (25.1.2019)
Zeničani, jeste li za kompromis ili niste? (24.1.2019)
Nema krivične odgovornosti za zagađenje u Zenici (11.1.2019)
Demant demanta "neistinitih" navoda Eko foruma Zenica (14.12.2018)
Deset godina borbe za ekološki održivu Zenicu (11.12.2018)
S ovakvim regulacionim planovima Zenica nikad neće postati "Zeleni grad"! (6.12.2018)
Zagađenje zraka: Vlade i gradovi moraju učiniti više, složni su učesnici međunarodne konferencije u Ostravi (28.11.2018)
Nije sve u novcu (18.9.2018)
Hoće li nas nova toplana spasiti od zagađenja? (11.9.2018)
Od 24 mjere iz okolinske dozvole završena samo jedna (3.9.2018)
Regionalna omladinska konferencija "Vučko 2018" (31.8.2018)
Hoće li ekološki kriminal u Zenici istraživati federalni ili tuzlanski tužilac? (28.8.2018)
Projekcija filma "Plavo srce" u petak kod Mosta hrabrih žena u Kruščici (22.8.2018)
Četrnaest godina od prodaje željezare za 2 dolara (16.8.2018)
Obnovljena lista zahtjeva za smanjenje industrijskog zagađenja (9.7.2018)
Umjesto prijetnje slanjem radnika na čekanje, proširite asortiman proizvoda! (7.7.2018)
Jedna pravna bitka je izgubljena, idemo na sljedeću (20.4.2018)
Ah ta kućna ložišta... (9.4.2018)
Čija je Rača i kome grad Zenica pokloni 14 miliona KM godišnje? (4.4.2018)
Ko u Zenici ljeti loži ugalj? (25.3.2018)
Održana godišnja skupština udruženja Eko forum (24.3.2018)
Poziv na godišnju skupštinu (15.3.2018)
Pritužba na Naredbu o neprovođenju istrage (21.2.2018)
Švedska kao uzor i model (25.1.2018)

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ( Sl. novine Federacije BiH br. 1/2012 od 6.1.2012.) prestaje da važi Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/05).

 

Izvod iz novog Pravilnika >>


Na osnovu člana 27.stav 1. i člana 38.stav 2. Zakona o zaštiti zraka («Službene novine Federacije BiH», broj: 33/03) Federalni ministar prostornog uređenja i okoliša donosi

 

PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA KVALITETA ZRAKA (važio do 6.1.2012)

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom uređuju se granične vrijednosti kvaliteta zraka i ciljne vrijednosti kvaliteta zraka kao indikatori planiranja kvaliteta zraka u prostoru, te pragovi upozorenja i pragovi/granice uzbune za pravovremeno djelovanje u slučaju kratkotrajnih pojava nedozvoljeno zagađenog zraka.


Član 2.
Vrijednosti iz stava 1. ovog člana se utvrđuju za pojedina područja pri izradi prostornih i urbanističkih planova, izrade programa toplifikacije i prometa, mogućeg unošenja zagađujućih materija u prostor, izbor lokacije izvora zagađivanja i određivanje parametara ispusta (dimnjaka), a da prirodni sadržaji (ljudi, bljke i životinje) i izgrađena dobra ne budu ugroženi djelovanjem zagađujućih materija, kao i kod poduzimanja sanacionih mjera čiji je cilj zaštita
zdravlja ljudi, ekosistema i izgrađenih sadržaja od djelovanja zagađujućih materija u ambijentalnom zraku.
Ove vrijednosti se ne primjenjuju na zatvoreni prostor radnog mjesta, gdje radi radno sposobni (zdrav) dio stanovništva i gdje je izloženost zagađenom zraku znatno kraća - samo jedna četvrtina godišnjeg fonda sati i gdje su dozvoljene za red veličina više vrijednosti od graničnih vrijednosti kvaliteta zraka -GV.
Ukoliko su vrijednosti kvaliteta zraka za datu zagađujuću materiju niže od vrijednosti graničnih vrijednosti kvaliteta zraka -GV, odnosno, ciljnih vrijednosti kvaliteta zraka- CV (zavisno od namjene prostora), postoji mogućnost unošenja novih zagađujućih materija u dati prostor.

Član 3.
Ovim pravilnikom se reguliše sadržaj sljedećih materija u atmosferskom zraku:
1) SO2 (sumpordioksid),
2) NO2 (azotni dioksid),
3) NOx (zbirno azotni monoksid i azotni dioksid izraženi kao azotni dioksid),
4) LČ 10 (lebdeće/suspendovane čestice prečnika ispod 10 mikrometara),
5) ULČ (ukupne lebdeće/suspendovane čestice)
6) dim (čađ),
7) O3 (ozon),
8) CO (ugljen monoksid),
9) Pb (olovo),
10) Cd (kadmij),
11) Zn (cink)

 

II DEFINISANJE KVALITETA ZRAKA

Član 4.
Kvalitet zraka je predstavljen koncentracijom date zagađujuće materije u zraku i izražava se u mikrogramima zagađujuće materije po kubnom metru zraka, svedeno na temperaturu od 293 Kelvina i pritisak od 101,3 kPa. Kvalitet zraka definisan je i parametrom koji definiše zagađivanje tla iz zraka (sediment). Ovaj parametar ima dimenziju mg/m2d.

Član 5.
Uzorci kvaliteta zraka u periodu praćenja slučajne (statističke) vrijednosti kvaliteta zraka se utvrđuju sa najmanje dva parametra:
1) godišnjim prosjekom (aritmetička sredina) kvaliteta zraka na datoj lokaciji pravilno uzetih uzoraka zraka tokom cijele godine koji predstavlja parametar dugotrajnog djelovanja i ukupne ekspozicije/izloženosti receptora (ljudi, biljke i životinje, materijali) zraku sa primjesama zagađujućih materija i

2) statističkim parametrom koji predstavlja visoke koncentracije u toku godine i koji je parametar kratkotrajnog djelovanja visokih vrijednosti koncentracija zagađujućih materija koje mogu izazvati akutna djelovanja na zdravlje.

Smatra se da vrijednosti kvaliteta zraka zadovoljavaju granične, odnosno ciljne vrijednosti kvaliteta zraka -CV, ukoliko obje vrijednosti (i godišnji prosjek i statistički parametar koji predstavlja visoke koncentracije) zadovoljavaju postavljene granice.

Ukoliko godišnji prosjek prekoračuje postavljene granice, uzrok prekomjerne emisije je najčešće postrojenje koje radi (i zagađuje) cijelu godinu. Ukoliko statistički parametar koji predstavlja visoke koncentracije prekoračuje postavljene granice, uzroci su sezonski izvori emisije (npr. grijanje zimi), kao i pojava nepovoljnih meteoroloških uslova koji se mogu pojaviti u periodima od 3 do 5 uzastopnih dana.

 

Član 6.
Kako se kvalitet zraka određuje uzorkovanjem, čija dužina je standardizovana na 30 minuta, jedan sat, 8 sati, 24 sata ili jedan mjesec (zavisno od vrste zagađujuće materije i korištene metode uzorkovanja), statistički parametar koji predstavlja visoke koncentracije je različit za različita vremena uzorkovanja, tj. isti kvalitet vazduha će biti definisan višom vrijednošću ovog parametra što je vrijeme uzorkovanja kraće. Stoga i granične vrijednosti kvaliteta zraka, odnosno ciljne vrijednosti kvaliteta zraka, imaju različite vrijednosti, zavisno od vremena uzorkovanja, tj realno ista vrijednost ograničenja je prikazana višom brojčanom vrijednošću što je vrijeme uzorkovanja kraće.

Kod mjernih uređaja koji vrše uzorkovanje svake tri minute, pod vremenom uzorkovanja iz stava 1.ovog člana smatraju se aritmetički prosjeci svih trominutnih mjernih vrijednosti, u periodu od 30 minuta, jedan sat, 8 sati ili 24 sata.

 

Član 7.
Za ocjenu vrijednosti kvaliteta zraka područja koja se upoređuje sa graničnim vrijednostima kvaliteta zraka-GV, odnosno sa ciljnim vrijednostima kvaliteta zraka -CV, potrebno je posmatrati period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine.

Za ocjenu trenda kvaliteta zraka, minimalni period praćenja je pet godina.
Izuzetno, kod mjerenja na osnovu pritužbe građana, period mjerenja može biti kraći.

Član 8.
Za ocjenu vrijednosti kvaliteta zraka područja koji se upoređuje sa pragom upozorenja, odnosno pragom uzbune, potrebno je kvalitet zraka određivati jednosatnim uzorkovanjem.
Upozorenje ili uzbuna se daju odmah po isteku vremena za visoke koncentracije kojima su definisani ovi pragovi, ukoliko postoji prognoza da će se i dalje održavati vrijednosti koje zahtjevaju promptno obavještavanje stanovništva, odnosno uzbunu.
Obavještavanje ili uzbuna se vrši samo ukoliko su prekoračene vrijednosti date ovim pravilnikom na cijelom području čiji se kvalitet zraka prati.

a) Granične vrijednosti kvaliteta zraka - GV

Član 9.
Granične vrijednosti kvaliteta zraka -GV u cilju zaštite zdravlja ljudi su:

Zagađujuća materija Period uzorkovanja Prosječna godišnja vrijednost (µg/m3) Visoka vrijednost (µg/m3)
SO2 1 sat 90 500 (napomena 1)
SO2 24 sata 90 240 (napomena 2)
NO2 1 sat 60 300 (napomena 3)
NO2 24 sata 60 140 (napomena 2)
LČ 10 24 sata 50 100 (napomena 2)
ULČ 24 sata 150 350 (napomena 2)
dim 24 sata 30 60 (napomena 2)
CO 8 sati   10.000
O3 8 sati   150 (napomena 4)

Napomena 1: ne smije biti prekoračena više od 24 puta u kalendarskoj godini
Napomena 2: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini (98-i percentil)
Napomena 3: ne smije biti prekoračena više od 18 puta u kalendarskoj godini
Napomena 4: ne smije biti prekoračena više od 21 put u kalendarskoj godini (98-i percentil)

 

Član 10.

Granične vrijednosti kvaliteta zraka – GV sastojaka lebdećih čestica iznose:

Sastojak Period uzorkovanja Prosječna godišnja vrijednost (µg/m3) Visoka vrijednost (µg/m3)
Olovo -Pb 24 sata 2 -
Kadmij -Cd 24 sata 0,04 -
Mangan - Mn 24 sata 2 -
Sulfati – SO4 24 sata 50 100
Natrij-fluorid 24 sata 100 200

 

Član 11.

Granične vrijednosti zraka -GV za sediment (taložni prah) su:

Zagađujuća materija Period uzorkovanja Prosječna godišnja vrijednost (mg/m2d) Visoka vrijednost (mg/m2d)
Taložni prah -ukupno jedan mjesec 200 350 (napomena 1)
Pb u taložnom prahu jedan mjesec 0,1 -
Cd u taložnom prahu jedan mjesec 0,002 -
Zn u taložnom prahu jedan mjesec 0,4 -
Tl u taložnom prahu jedan mjesec 0,002 -

Napomena 1: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima depozicije / taloga.

 

Član 12.

Granične vrijednosti zraka -GV u cilju zaštite ekosistema su:

Zagađujuća materija Period uzorkovanja Prosječna godišnja vrijednost (µg/m3) Visoka vrijednost (µg/m3)
SO2 kalendarska godina i zima 20 (napomena 1) -
NOx kalendarska godina 30 -
O3 pet godina 18000 (napomena 2) -

Napomena 1: Zima znači period od 1. oktobara do 31. marta Napomena 2: Odnosi se na zbir satnih prekoračenja vrijednosti od 80 mikrograma/m3 x h ( mg/m3 x h) u periodu maj – juli u toku pet godina

b) Ciljne vrijednosti kvaliteta zraka -CV Član 13.

Ciljne vrijednosti kvaliteta zraka-CV su:

Zagađujuća materija Period uzorkovanja Prosječna godišnja vrijednost (µg/m3) Visoka vrijednost (µg/m3)
SO2 1 sat 60 350 (Napomena 1)
SO2 24 sata 60 160 (Napomena 2)
NO2 1 sat 40 200 (Napomena 3)
NO2 24 sata 40 90 (Napomena 2)
LČ10 24 sata 40 60 (napomena 3)
ULČ 24 sata 75 120 (napomena 2)
O3 8 sati - 120 (napomena 3)

Napomena 1: ne smije biti prekoračeno više od 24 puta u kalendarskoj godini
Napomena 2: ne smije biti prekoračeno više od 7 puta u kalendarskoj godini (98-i percentil)
Napomena 3: ne smije biti prekoračeno više od 25 dana u godini u porosjeku u tri godine

 

Član 14.

Ciljne vrijednosti kvaliteta zraka – CV sastojaka lebdećih čestica su:

Sastojak Period uzorkovanja Prosječna godišnja vrijednost (µg/m3) Visoka vrijednost (µg/m3)
Olovo -Pb 24 sata 1 -
Kadmij -Cd 24 sata 0,01 -
Mangan -Mn 24 sata 1 -
Sulfati – SO4 24 sata - -

 

c) Pragovi upozorenja

 

Član 15.

Pragovi upozorenja su vrijednosti za 20 % niže od vrijednosti Pragova uzbune iz člana 16. ovog pravilnika.

 

d) Pragovi uzbune

 

Član 16.

Pragovi uzbune su:

Zagađujuća materija Period uzorkovanja Prosječna godišnja vrijednost (µg/m3) Visoka vrijednost (µg/m3)
SO2 1 sat - 500 (Napomena)
NOx 1 sat - 400 (Napomena)
O3 1 sat - 240 (napomena)

Napomena: vrijednosti moraju biti prekoračene u najmanje tri uzastopna sata.

 

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

Ministar Ramiz Mehmedagić, s.r.

 

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Meokušnice 9, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba